I trinn tre skal viktigheten av hver identifiserte virkning vurderes, slik at de viktigste virkningen kan prioriteres i den strategiske planleggingen. Viktigheten av hver virkning rangeres på en skala fra 1 til 3: 

  • Liten virkning — 1
  • Middels virkning — 2
  • Stor virkning — 3

Når viktigheten av klimavirkningene vurderes, må det tas spesielt hensyn til de direkte klimavirkningene, dvs. det trinnet i livssyklusen der selskapet deres kommer inn. Vurder arten av klimavirkningene fra deres selskap og produkt opp mot de til konkurrentene. Følgende forhold kan spille inn i viktighetsvurderingen: 

  • Miljøpåvirkning (miljøsårbarhet, størrelse og frekvens ved aspektet)
  • Økonomiske virkninger
  • Hvor viktig forholdet er for interessepartene deres (kunder, ansatte osv.)
  • Lovkrav om klimaforhold

Malen for viktighetsvurdering av klimavirkninger kan lastes ned fra Relaterte filer til høyre.


Tilbake til Identifisering av klimavirkningene                                               
Fortsett til Kompilering av klima-SWOT-en