Til slutt kompileres resultatene fra analysen i klima-SWOT-en. Nåværende virkninger utgjør styrkene (positive virkninger) og svakhetene (negative virkninger) i SWOT-en, mens fremtidige virkninger presenteres som muligheter (positive virkninger) og trusler (negative virkninger). Dersom framtidige innvirkninger er undersøkt i flere tidsintervaller (f.eks. 2020-2030 og 2030-2050), er alle inkludert i muligheter og trusler, og tidshorisonten for hver innvirkning er angitt i beskrivelsen av den. Stegene i livssyklusen vises øverst i klima-SWOT-en. Klimavirkninger i SWOT-en er markert med liknende farge og angir trinnet i livssyklusen. Viktigheten av virkningene (1—3) er også med i tegnforklaringen (enten som tall eller symbol).

Alternativt kan stegene i produktsyklusen markeres med et symbol som representerer de aktuelle stegene (f.eks. en bil for transport eller en søppelbøtte for avfallshåndtering og resirkulering), og viktigheten av innvirkningene kan da markeres med et antall av disse symbolene (ett til tre symboler foran beskrivelsen av hver innvirkning).

Et eksempel på en klima-SWOT er gitt i figur 1. I dette eksempelet har produktet visse større klimarelaterte styrker og muligheter innen produksjon og transport av råvarer. Innen resirkulering og avfallshåndtering finnes det også betydelige styrker. Det er imidlertid også noen mindre svakheter i forbindelse med resirkulering og avfallshåndtering. Vi kan se enkelte betydelige trusler innen produksjon av råmaterialer.


Figur 1. Klima-SWOT (Klikk for å forstørre)

Malen for kompilering av klima-SWOT-en kan lastes ned fra Relaterte filer til høyre. Eksempelboksen har flere eksempler på SWOT-analyse (på engelsk) fra virksomhetssektoren som ble utført av studenter ved Universitetet i Jyväskylä som en del av BalticClimate-prosjektet.


Tilbake til Viktighetsvurdering av klimavirkningene
Fortsett til Fra klima-SWOT til klimastrategi