En klima-SWOT lages i fire faser:

1. Identifisering av trinnene i produktets livssyklus
2. Identifisering av klimavirkningene
          a) nå, og
          b) i fremtiden
3. Viktighetsvurdering av klimavirkningene
4. Kompilering av klima-SWOT-en