Hvorfor analysere klimavirkningen på forretningsvirksomheter ved hjelp av en SWOT?


Innhenting og organisering av kompleks og ofte motstridende klimainformasjon for virksomhetsbeslutninger kan være en komplisert oppgave. Forretningsbeslutningstakere setter pris på en metode som gir et helhetlig, men enkelt bilde av hele produktsyklusen og oppsummerer de viktigste klimaaspektene. Derfor foreslår vi en ny metode å representere produktrelatert klimainformasjon på i form av en forbedret SWOT.

I en klima-SWOT kan klimapåvirkning i alle viktige trinn i syklusen til et produkt vurderes. Også en kvalitativ vurdering av viktigheten av klimavirkninger kan inkluderes. Formatet i en SWOT muliggjør dessuten en grov, foreløpig kvalitativ sensitivitetsanalyse av produktbærekraften ved å inkludere de potensielle mulighetene og truslene i presentasjonen. Klima-SWOT-er kan konstrueres uavhengig av selskaper, eller dannes i samarbeid mellom forretningsvirksomheter og klimaeksperter. Å lage utkast til klima-SWOT-er i en felles idedugnad som omfatter både klimaeksperter og representanter for forretningsvirksomheter kan være en svært lærerik erfaring om kompleksiteten i klimaspørsmål for beslutningstakerne i forretningsvirksomheter.

En klima-SWOT kan være det første trinnet et selskap tar på veien mot å ta hensyn til klimaet — eller miljøet generelt. Den kan også brukes som utgangspunkt for et mer omfattende miljøstyringssystem, eller være et parallelt verktøy som utfyller et allerede eksisterende system for klimaspørsmål.


Start klima-SWOT-analysen