Har dere allerede et energiforsyningsnettverk, og bruker dere desentralisert fornybar energi (f.eks. vannkraft, biogass og vindenergi) istedenfor konvensjonelle kraftstasjoner (f.eks. kullkraftverk) i regionen?

Nye former for energiforsyning kan redusere utslippet av drivhusgasser. Energiproduksjon og forbruksplanlegging er en viktig del av både arealplanlegging og økonomisk planlegging. Eksisterende strukturer må utvikles slik at de blir mer energieffektive. Dessuten kan sårbarheten til store kraftstasjoner når det gjelder ekstreme værhendelser reduseres. En mindre og mer diversifisert energiinfrastruktur i regionen er mindre sårbar for slike hendelser. Desentralisert fornybar energiproduksjon kan være nyttig, særlig i områder med mer spredt bosetning (f.eks. små biodrevne varmepumper for små grendesamfunn).

Se også andre sektorer med tilhørende utfordringer og muligheter for lokal og regional utvikling: