Visste du at en kompakt og mangfoldig urban struktur og energieffektive designretningslinjer for områder og bygninger reduserer utslippet av drivhusgasser?

Det er viktig å tenke etter hvordan områder, steder, bygninger og andre eiendommer skal styres og vedlikeholdes på lang sikt. En energivurdering for bygninger og boligområder kan gi nyttig informasjon og avdekke nye muligheter for energi og utslipp. Ved å blande ulike funksjoner (f.eks. boliger, offentlige og private tjenester, og arbeidsplasser sammen med rekreasjonsområder) og utnytte mulighetene til å redusere energiforbruket i boliger, er det stort innsparingspotensial. Det er like fullt nødvendig med tilpassingstiltak (f.eks. bufferområder, oppgradering av avløpssystemer) på grunn av ekstreme værhendelser.

Se også andre sektorer med tilhørende utfordringer og muligheter for lokal og regional utvikling: