Etter de tre stegene ovenfor (legge grunnen, sårbarhetsvurdering og sette strategiske mål), bør dere prøve å få igjennom avtaler om klimaendringsspørsmål og lage og gjennomføre handlingsplaner. Planleggings- og gjennomføringsprosessene krever konstant overvåking.

Hvilke alternativer er relevante når det gjelder å handle?

Først kan dere formulere generelle betraktninger om spesifikke sektorer (f.eks. sosiale, økonomiske) når det gjelder klimaendring. Disse betraktningene inneholder ikke konkrete handlingsplaner.

Neste steg er imidlertid å formulere politiske anbefalinger (f.eks. retningslinjer) som tar for seg et spesifikt problem (f.eks. å unngå konflikter mellom skadebegrensning og tilpassing).

Det tredje er å sette planene (f.eks. plan for regionalt energinettverk) ut i livet og gjøre dem juridisk bindende.

Ved å øremerke en del av det regionale budsjettet til skadebegrensning eller tilpassing kan dere takle flere klimarelaterte behov. Før dette vil dere imidlertid ha gått gjennom en lang rekke tilpassings- og skadebegrensningsalternativer for regionen deres. På grunn av usikkerhetene og en lang rekke mulige innvirkninger fra klimaendring i fremtiden må dere prioritere tilpassings- og skadebegrensningsalternativer i beslutningsprosessene.

Følgende lenker gir dere en kort oversikt over potensielle skadebegrensnings- og tilpassingstiltak, hovedsakelig relatert til arealplanlegging og utvikling på ulike handlingsnivåer.

Regionalt planleggingsnivå
Kommunalt planleggingsnivå
Detaljert planleggingsnivå

Samtidig med at implementeringen finner sted, er det veldig viktig med gjennomgående overvåking, evaluering og gjennomgang av beslutningene deres. På grunn av pågående vitenskapelige forskningsresultater og nye forskrifter (fra EU eller nasjonalt), kan det hende beslutninger og prosesser må revurderes av og til. Observasjonen av politiske beslutninger, strukturer og prosesser er helt avgjørende. Også interessepartene (f.eks. virksomheter, privat sektor) endrer seg – uansett må de integreres i beslutningsprosessene. Dette er viktig fordi de kan støtte beslutningsprosessen og skaffe vitenskapelig informasjon om det regionale og lokale forretningsmiljøet de opererer i.

Dere befinner dere i en uendelig læringsprosess støttet av overvåkingstiltak, og i løpet av prosessen vil dere forbedre framgangsmåten og finne nye muligheter. Det er en dynamisk prosess der det kan være nødvendig å justere beslutninger for å kunne møte klimaendringen!