Skaff pålitelig informasjon om:

  • potensielle virkninger og sårbarheter fra klimaendring,
  • alternativer og verktøy for tilpassing og skadebegrensning,
  • gode praktiske eksempler,
  • potensielle synergier og kompromisser mellom tilpassing, skadebegrensning og eksisterende tiltak

til alle interesseparter og et bredere publikum. Ved å kartlegge relevante interesseparter kan dere identifisere hvilken potensiell innflytelse de har på sakene, og hvordan de kan involveres.

Pass på å:

  • knytte sammen alle relevante informasjonskilder,
  • forbedre tilgangen på forståelig og nyttig informasjon,
  • identifisere tilnærminger og metoder som kan fylle kunnskaps hullene (så som sårbarhetsvurderingene for regionalt og lokalt nivå presentert i steg 2),
  • sikre økonomiske ressurser og innhente finansierings alternativer.

Husk også at det trengs grensekryssende samarbeid i de fleste tilfeller!

Gjennom beslutninger dere tar, kan klimaendring som sak integreres i eksisterende planer ved hjelp av politiske instrumenter (f.eks. økonomiske, juridiske og motiverende instrumenter, samt frivillige avtaler). Det er også viktig å oppnå langsiktige forpliktelser og få klarhet i lederskapet.

Før det kan tas politiske valg, må beslutningstakerne vurdere de regionale forholdene. En sårbarhetsvurdering er en nyttig tilnærming for å definere utfordringer og muligheter for regionen. De endelige beslutningene tas av de regionale myndighetene og kan påvirkes av regionalpolitiske faktorer.