Denne seksjonen går gjennom de praktiske detaljene i den lokale vurderingen av utfordringer og muligheter skapt av klimaendring. Gjennom arbeid med delene eksponering og sensitivitet samt tiltak vil dere få økt kunnskap, særlig om den bredere sammenhengen dere skal evaluere og fortolke potensielle utfordringer og muligheter som en følge av klimaendring i.

Prosessen for sårbarhetsvurdering består av to deler som omfatter sju sårbarhetsrelaterte øvelser. Hver øvelse gir en plattform for å gjennomføre en dyptgående analyse av de mest kritiske spørsmålene i en vurdering av utfordringer og muligheter skapt av klimaendring. Før dere begynner på øvelsene, er det viktig at dere klart definerer hva deres spesifikke fokus er og hvem som skal gjennomføre vurderingsprosessen, dvs. hvem som skal ha ansvar for å planlegge, invitere, utføre, dokumentere og videreformidle resultatene fra øvelsene. 

Se også:

Hva er deres spesifikke fokus?
Stegene i sårbarhetvurderingsprosessen
Evaluering av øvelsene

 

Tilbake til Sårbarhetsvurdering