Basert på omfattende erfaring fra praktisk bruk består rammeverket for sårbarhetsvurderingen i BalticClimate av to bolker: en eksponerings- og sensitivitetsbolk, og en tiltaksbolk. Bolkene og øvelsene presenteres i figuren over.

Før du begynner på øvelsene, bør du lese instruksjonene for forberedelse av prosessen.