En generell oversikt bør bestå av egenskaper som beskriver landet, befolkningen og de viktigste (økonomiske) aktivitetene. Vi foreslår følgende statistiske indikatorer, som kan variere noe avhengig av de spesifikke behovene:

  • Areal
  • Arealbruk
  • Demografisk struktur
  • Mest folkerike byer
  • BNP per innbygger
  • BNP etter sektor
  • Arbeidsstokk etter sektor

Tilbake