Forslag til statistiske indikatorer som kan innhentes:

  • Totalt energiforbruk
  • Energibruk etter aktivitet
  • Type energi som brukes (fornybar og ikke-fornybar)
  • Utslipp av drivhusgasser — forkortelser (CO2 eller CH4 eller N2O)
  • Mulighet for energiproduksjon (fornybar, f.eks. avfallsbrenning)

Tilbake