En oversikt over lokale boliger/bygninger omfatter informasjon om bygninger til boligformål, kontorer, offentlige bygninger, industribygg og annet. Til å begynne med må dere skaffe en oversikt over hvor mange og hvilken type bygninger som finnes i området. Befinner de seg hovedsakelig i eksisterende bystrøk eller tettbebyggelser, eller er de spredt omkring på bygda? For å holde det på et klimarelevant nivå må dere prøve å få innblikk i hvor stor del oppvarming, elektrisitet og annen energirelevant bruk bidrar til den totale energibruken. For å knytte det til transport og energi bør dere også se på hvor mange husholdninger som er avhengig av privatbiltransport.

Forslag til statistiske indikatorer som kan innhentes:

  • Totalsum m2 etter bygningstype
  • Prosentdel bystrøk
  • Innbyggere etter boligtype
  • Tilgang til offentlig transport
  • Tilgang til trygge sykkelveier
  • Tilgang til offentlige tjenester
  • Energibruk per m2 etter bygningstype

Tilbake