En lokal statistisk beholdning vil lette de omfattende analysene av hvordan klimaendring påvirker sosial og økonomisk aktivitet. beholdningen er avgjørende ettersom den fungerer som inndata til andre øvelser som skal utføres senere i sårbarhetsvurderingen.

Vi foreslå å samle inn følgende data (velg det dere trenger):

Sosioøkonomiske data
Energisektordata
Transportsektordata
Bolig-/bygningsdata
Jordbruksdata
Generiske sektordata


Den lokale statistiske beholdningen består av sosioøkonomiske data i området dere ser på. Dersom dere er spesielt interessert i sektorperspektivet, må dere kompilere data også for den sektoren. Eksempler fra sektorene energi, transport, bolig og jordbruk er tilgjengelig via koblingene. Det presenteres delvis overlappende forslag til data for hvert dataelement. Dersom dere ikke er interessert i disse sektorene, kan dere se på generiske sektordata — for å få en idé om hva dere skal kompilere. Det er viktig å ta hensyn til lokale egenskaper ved innsamling av statistiske data, slik at de blir relevante. Det er vanskelig å jobbe med både for lite og for mye informasjon.

Omfattende lokale data er sjelden tilgjengelig. Men data om spesifikke forhold er ofte tilgjengelig. For å lage en lokalt statistisk beholdning er det ofte nødvendig med en type ekstrapolering eller egen datainnhenting. For tips om hvordan dere gjør dette, klikk på eksempel koblingen til høyre (på engelsk).