Kunnskap om de totale utslippene av drivhusgasser fra området eller sektoren dere ser på, er viktig for å jobbe med skadebegrensningssiden av klimaendring. Det krever derfor en grundig gjennomgang. Selv om lokale tall ikke er tilgjengelig, bør det gjøres et estimat. Nedenfor er det presentert noen forslag:

  • Totale utslipp fra energiproduksjon, transport, jordbruk og andre aktiviteter
  • Utslipp fra energiproduksjon etter produksjon/drivstofftype
  • Utslipp fra energi etter type (oppvarming, elektrisitet)
  • Utslipp fra de viktigste energiforbrukerne
  • Utslipp fra de største utslipperne av drivhusgasser
  • Utslipp fra transport etter kjøretøytype og/eller formål
  • Utslipp fra jordbruk etter kilde
  • Utslipp etter bygningstype
  • Utslipp fra boliger etter kilde

En forståelse av hovedkildene til utslipp av drivhusgasser er første steg i arbeidet med de største bidragsyterne. Skaff derfor en oversikt over det totale utslippet av drivhusgasser. Dette kan gjøres i kombinasjon med mer spesifikke indikatorer som utslipp etter kilde eller sektor. Sektoroppdelingen bør utvides for å angi de mest relevante industriene eller andre aktiviteter.

Videre må det tas en grundigere framgangsmåte. Avhengig av om dere setter fokus på en sektor, kan dere prøve å bruke det mest egnede indikatorsettet til å få en god oversikt som gjør det mulig å identifisere hotspots.


Tilbake til Data relatert til klimaendring
Fortsett til Framtidig klima