1. Innledning 4. Resultat
2. Mål 5. Materiale og forbereding
3. Inndata 6. Øvelsesinstruksjoner


Innledning

Før dere begynner å vurdere utfordringene og mulighetene som skapes av klimaendring, bør dere gjøre dere kjent med klimaendring og hvordan dere tror den vil påvirke regionen deres, inkludert mulighetene (skapt av klimaendring) og problemene (skapt av klimaendring) som kan oppstå. Dette skaper en felles plattform for prosessteamet. 

Mål

Denne øvelsen har som mål å systematisk rangere utfordringene og mulighetene skapt av klimaendring for området eller den økonomiske aktiviteten eller sektoren dere ser på. 

Inndata

Framtidig klima i regionen deres 

Resultat

En liste over klimarelaterte utfordringer og muligheter ordnet i samsvar med hvor viktige dere oppfatter at de er, og tidsrammen for dem. Resultatene vil gi inndata til øvelse II og øvelse III om kartlegging av klimatiske og sosioøkonomiske stressorer, og øvelse IV om lokal sensitivitet.

Materiale og forbereding

  • Papirtavleark, post-it-lapper og røde penner.

  • Lag et papirtavleark som i figur 1 under. Arbeider dere i ulike romlige områder eller med ulike økonomiske sektorer, må dere lage ett ark for hvert område eller hver sektor. Del arket inn i fem både vertikalt og horisontalt slik at det blir lettere å dokumentere.

  • Horisontal akse: tid for identifiserte utfordringer og muligheter (f.eks. fra nå til 2020 eller 2050 eller 2100)

  • Vertikal akse: viktigheten av utfordringen eller muligheten fra høy til lav.
Figur 1. Rutenett som viser hvor store utfordringene og mulighetene skapt av klimaendring er, samt tidsrammen deres (kan lastes ned fra Relaterte filer til høyre)

 
Øvelsesinstruksjoner

Gjør denne øvelsen for ett lokalområde eller én økonomisk sektor om gangen. Ta også separate gjennomganger for utfordringene og mulighetene.

1. Begynn med det første lokalområdet eller den første økonomiske sektoren. Skriv ned de største utfordringene dere står overfor nå eller vil stå overfor i framtiden, på post-it-lapper. Jobb individuelt på egen hånd.

a) Presenter utfordringene hvert gruppemedlem har angitt individuelt og diskuter i gruppen hvordan dere vil plassere post-it-lappene med utfordringene på plansjen etter:

  • Viktigheten av utfordringen: hvor stor tror dere virkningen blir på lokalområdet eller den økonomiske sektoren dere ser på?

  • Tid: når tror dere denne utfordringen vil komme eller bli viktig nok til å kreve tiltak fra samfunnets side? Nå? Alltid? I framtiden? Til spesifikke tider, f.eks. under en krise? Diskuter uklare utfordringer.

b) Etter at utfordringene er plassert på plansjen, identifiser de som er særlig klimarelaterte og marker disse med rød penn. Registrer også hvorfor og hvordan dere tror dette er tilfelle.

c) Legg til eventuelle flere klimarelaterte utfordringer.  

2. Gjenta samme øvelse (steg a—c) (med ny plansje og post-it-lapper), men denne gangen for muligheter skapt av klimaendring, istedenfor utfordringer. 

3. Gjenta øvelsen med utfordringer/muligheter for andre lokalområder eller økonomiske sektorer dere måtte se på.

4. Dokumenter plansjene og behold dem slik at det blir lettere å gjøre øvelsene II, III og IV. Del ut plansjene til alle deltakerne i prosessteamet. Plansjene kan brukes til å gjøre nye deltakere i prosessen kjent med det som er gjort.


Tilbake til Øvelse B - Identifisering av eksisterende retningslinjer og tiltak                   
Fortsett til Sårbarhetsvurdering