1. Innledning 4. Resultat
2. Mål 5. Materiale og forbereding
3. Inndata 6. Øvelsesinstruksjoner


Innledning

Politiske instrumenter og tiltak brukes til å styre landområder og organisasjoner mot et visst mål. For å lette identifisering og design av den beste politiske intervensjonen for å nyttiggjøre seg de potensielle mulighetene eller oppmuntre til skadebegrensning og tilpassing når det gjelder klimaet, er det avgjørende å vite hvilken politikk og hvilke tiltak som er på plass i dag, i tillegg til hvilke hovedmålsetninger disse har.

Mål

Denne øvelsen har som mål å lage en liste over de mest relevante forskriftene, politiske instrumentene og tiltakene for sektoren dere vil sette fokus på. Den skal inneholde spesifikk klimapolitikk på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det ferdige rammeverket vil identifisere hva som allerede er gjort, hva som ennå trenger å gjøres, hvilke tiltak som kan støtte arbeidet, hvor grensene for handlingsnivået deres går, og hvem dere skal kontakte for å kunne gå ut over de grensene.

Inndata

Nettsteder og offisielle nyhetsbrev eller registre fra myndigheter eller administrative organer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå gir ofte en oversikt over politiske instrumenter. Lover, forskrifter, direktiver og andre dokumenter med strategisk relevans som arealbruksplaner eller spesifikke retningslinjer og planer for energi, transport, bolig og jordbruk – ikke bare juridisk bindende politiske instrumenter – bør undersøkes.

Resultat

To tabeller: én med navnet på de viktigste politiske instrumentene og planene, deres mål og omfang samt ansvarlige institusjoner, den andre med forskrifter og tiltak som tar for seg skadebegrensning av og tilpassing til klimaendring. Begge tabellene kan lastes ned fra Relaterte filer til høyre.

Tabell 1. Relevante politiske instrumenter og planer i den valgte sektoren

Politiske instrumenter og planer Mål Omfang Ansvarlige institusjoner

     

     
   
 


Tabell 2. Retningslinjer og tiltak som tar for seg skadebegrensning av og tilpassing til klimaendring
 

Hvilke retningslinjer og tiltak (innen sektorene transport, bolig, energi og jordbruk) tar allerede for seg skadebegrensning av og tilpassing til klimaendring? 

På nasjonalt nivå: 
På undernasjonalt og regionalt nivå: 
På målområdenivå:


Materiale og forbereding

  • Gjør i stand et papirtavlestort ark med en liste over forslag til myndigheter og administrative organer. Det kan være nyttig om prosesslederen diskuterer listen og kanskje inviterer politikere eller folk med personlig kjennskap til noen ansvarsområder eller kompetanser.
  • Lag en liste med nettadresser og postadresser som vil være til hjelp for å kontakte beslutningstakere og interessenter. 

Øvelsesinstruksjoner

  1. Prosesslederen presenterer formålet med og resultatet av øvelsen.
  2. Prosesslederen presenterer de fire aspektene (transport, energi, bolig og jordbruk) på en papirtavle.
  3. Prosesslederen presenterer de ulike planleggingsnivåene.
  4. Gruppen velger et aspekt og ser etter eksisterende politiske instrumenter på de ulike nivåene relatert til dette (tabell 1).
  5. Diskuter så de politiske instrumentene og tiltakene dere har funnet, og kategoriser dem (tabell 2).  

 
Tilbake til Øvelse A – Kartlegging av interessentene     
Fortsett til Øvelse C - Utfordringer og muligheter skapt av klimaendring