1. Innledning 4. Resultat
2. Mål 5. Materiale og forbereding
3. Inndata 6. Øvelsesinstruksjoner


Innledning

For at dere skal kunne dra nytte av mulighetene og håndtere utfordringene knyttet til klimaendring på en effektiv måte, samt kunne gjennomføre planene deres, er det nødvendig å involvere viktige interessenter. Dere må tenke gjennom hvem dere vil involvere, hvordan og hvorfor dere vil involvere dem, og når de skal involveres. Interesseparter kan gi dere nye perspektiver, kunnskap, erfaring og innflytelse, og gir nødvendig støtte ved beslutningstaking og implementering. Ifølge IPCC (2007a) er samhandling med interessenter nødvendig for økt bevissthet og bedre beslutningstaking når det gjelder klimaendring. 

Ulike interessenter må involveres og håndteres på ulik måte. Selv om dere ønsker å involvere noen i kjernegruppen for å kontinuerlig komme med ideer og delta i styringen, er det andre som kanskje bare trenger å involveres i visse faser. Noen interessenter trenger bare å kommuniseres med for å øke bevisstheten deres omkring saken, samt å øke graden av støtte fra dem. Andre kan brukes på grunn av deres innflytelse og kontakter med andre interessenter. Involvering av interessenter er en prosess som krever aktiv styring. Når dere får inndata fra interessenter, må dere planlegge hvordan dere skal inkorporere resultatene av denne involveringen i prosessen.

Mål

Å identifisere viktige interessenter i området eller sektoren dere ser på, som dere vil ha med i sårbarhetsvurderingsprosessen.

Inndata

Interessepartgrupper

Resultat

En liste over viktige interessenter, inkludert ansvarsområder og plan for involvering.

Materiale og forbereding

 • Lag et papirtavleark som i tabell 1 under (kan lastes ned fra Relaterte filer til høyre).

Tabell 1. Kartlegging av interessentene 

Navn Organisasjon Ansvarsområde / Innflytelse Plan for involvering
       
       
       


Øvelsesinstruksjoner

 1. Tenk først etter hvilke interessenter som allerede er involvert i prosessen med å gjennomføre denne sårbarhetsvurderingen. Tenk på hvor viktig hver interessent er, og hvilke ansvarsområder de har. Fyll ut listen over interessenter med denne informasjonen. Lag en separat liste for hver sektor dersom det skal settes fokus på mer enn én.

 2. For å finne ut hvem dere må ta med i tillegg fra hver sektor, går dere gjennom spørsmålene nedenfor og ser hvilke interessenter dere kommer på. Ideelt vil dere helst ha med interessenter med stor innflytelse for å implementere eventuelle planer som kommer ut av denne prosessen. Fyll ut listen med opplysninger om dem. Dere kan også innhente denne informasjon på et senere steg via kontakt med eksperter og allerede identifiserte interessenter, og ved å skanne relevante avdelinger i organisasjonene deres for relasjoner til interessenter.

 3. Når dere har identifisert de viktigste interessentene, vil dere planlegge aktiviteter/tiltak for å kontakte de som ikke allerede er involvert i prosessen, for å øke deres støtte og deltakelse på en konstruktiv måte. Det er kanskje ikke nødvendig å involvere alle interessenter i kjernegruppen, men det kan være nyttig å involvere dem på en eller annen måte, f.eks. kan de få tilsendt informasjon og resultatene av sårbarhetsvurderingen. Tenk ut måter å kontakte de viktigste interessentene på, og lag planer for hvem som skal kontakte dem og når. Noen ideer kan være å inkludere dem i gruppemøtene bare for å informere dem om prosjektet, besøke ulike interessentorganisasjoner, eller ha møter én til én. 

Noen spørsmål som kan hjelpe dere å bestemme hvem som skal involveres, og hvorfor, er bl.a. (Aaltonen og Kreutz, 2009):

 • Hvilken rolle spiller de ulike interessentene i prosessen (myndighet, rolle)?
 • Hvem vil delta i prosessen?
 • Hvem kan dra nytte av dette?
 • Hvem kan bli rammet av dette? Er de organisert?
 • Hvem har eksisterende rettigheter? Hvem har kontroll over ressursene?
 • Hvem har sannsynligvis ingen stemme?
 • Hvem vil sannsynligvis mobilisere motstand?
 • Hvem avhenger av hvem?
 • Hvem har ansvar for planene som foreligger?
 • Hvem har midler, ferdigheter eller viktig informasjon?
 • Hvem må endre atferd for at alt skal lykkes?
 • Hvilke maktforskjeller eksisterer mellom interessentgruppene? Hvordan kan det håndteres?


Fortsett til Øvelse B - Identifisering av eksisterende retningslinjer og tiltak