Vurdering av de lokale utfordringene og mulighetene som skapes av global klimaendring, omfatter mange ulike aspekter, saker og aktører. Det trengs derfor lokale data for å støtte analysene og siden legge til rette for en integrert vurdering av disse lokale utfordringene og endringene.

Denne veiledningen for en lokaloversikt identifiserer fire hovedelementer av datastøtte:


Når alle nødvendige data er innsamlet, kan de lokale utfordringene og mulighetene som skapes av klimaendring, vurderes.