Klimata SVID analīzes veidošana sākas ar galveno uzņēmuma produktu (taustāmas preces vai pakalpojumi) dzīves cikla posmu noteikšanu. Ja uzņēmums ražo vairāk kā vienu produktu, katram no tiem būtu jāveic atsevišķa klimata SVID analīze, īpaši gadījumā, ja ievērojami atšķiras to dzīves cikli. Tomēr klimata SVID analīzes veidošana galvenajam produktam ļauj pietiekami labi izprast klimata ietekmi uz konkrēto uzņēmumu.

1. attēlā redzams piemērs tipiskam produkta dzīves ciklam, kas veidojas no sešiem posmiem – no „šūpuļa” (izejmateriāla iegūšanas) līdz „kapam” (atkritumu apsaimniekošana). Labajā pusē attēloti trīs produktu dzīves ciklu piemēri. Klimata SVID analīzes veikšanai pietiek ar aptuvenu galveno dzīves cikla posmu aprakstu. Tādēļ apskatāmo dzīves cikla posmu skaits būtu jāsaglabā pēc iespējas zemāks (ap 5, maksimāli – 10).

 

1. attēls. Tipisks produkta dzīves cikla modelis.

Klimata SVID analīzes instrumentu iespējams izmantot arī, lai noteiktu klimata pārmaiņu ietekmes, piemēram, kādai specifiskai industrijai vai reģionam. Šādos gadījumos par analīzes sākuma punktu nevar izmantot kāda atsevišķa produkta dzīves cikla noteikšanu. Tā vietā analīzi var balstīt uz būtisku procesu vai sektoru izpēti. Tomēr svarīgi ir atcerēties, ka klimata SVID analīzes instruments izstrādāts galvenokārt mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām, kam rekomendējam SVID analīzē iekļaut produktu dzīves cikla noteikšanu, bet industriālo sektoru un reģionu analīzei izmantot citus novērtējuma instrumentus.

Produkta dzīves cikla noteikšanas matricu lejupielādēt iespējams no sadaļas Saistītie dokumenti labajā pusē.


Atgriezties Kā izveidot klimata SVID analīzi                                                                     
Pāriet pie Klimata ietekmju noteikšanas