Pēc tam tiek noteikta klimata ietekme uz visiem produkta dzīves cikla posmiem. Atsevišķi jāapskata pašreizējā situācija (tagad) un pārskatāmā nākotne (X gads) (skatīt 1. attēlu). Līdzīgi apskatāmi gan pozitīvie, gan negatīvie ar klimata pārmaiņām saistītie aspekti. To, cik tālā nākotnē klimata ietekmes pētīt, nosaka katram gadījumam atsevišķi. Nākotnes perspektīvai jāataino organizācijas stratēģiskos nākotnes plānus, kas būtiski atšķiras, piemēram, mobilo telefonu ražotājam un lielam enerģētikas uzņēmumam. Mobilo telefonu ražotājam piemērotāks būs skats dažu gadu tālā nākotnē, bet enerģētikas koncernam ieteicams apsvērt daudz tālākas nākotnes iespējamības. Tāpat ieteicams dalīt nākotni vairākos posmos (piemēram, 2020 – 2030. gads, 2030 – 2050. gads, utt.), ja paredzams, ka turpmākās pārmaiņu prognozes ir būtiskas.

Šajā analīzes posmā jāatzīmē gan ietekme “no iekšpuses uz āru”, gan “no ārpuses uz iekšu.

Perspektīva „No iekšpuses uz āru” attiecas uz to, kā uzņēmējdarbība ietekmē klimata pārmaiņas. Tiek noteikta un atzīmēta katra dzīves cikla aktivitāšu ietekme uz klimatu (t .i., siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, ko izraisa energoresursu patēriņš, satiksme, transportēšana, atkritumu apsaimniekošana, atrašanās vieta, zemes izmantošanas veids utt.).1. attēls. Klimata ietekmju noteikšana
(Noklikšķiniet uz attēla, lai to palielinātu)

Ietekmes noteikšanai jāizmanto detalizēti siltumnīcas efektu izraisošo gāzu inventarizācijas dati, ja vien tie ir pieejami. Lai gan dzīves cikla perspektīva klimata SVID analīzē ietver gan tiešo, gan netiešo klimata ietekmju noteikšanu, uzmanība vispirms būtu jāpievērš tiešajām klimata izraisītajām ietekmēm, t. i., tam dzīves cikla posmam, kas tieši attiecas uz konkrēto uzņēmumu.                     

Perspektīva „No ārpuses uz iekšu” raugās uz to, kā mainīgais klimats varētu ietekmēt uzņēmējdarbības aktivitātes. Lai plānotu katrā dzīves ciklā sagaidāmās temperatūras, nokrišņu, sniega segas un vēja ātruma izmaiņas, kā arī novērtētu to ietekmi uz attiecīgo uzņēmumu, var izmantot nākotnes klimata scenārijus. Tāpat perspektīvas “No ārpuses uz iekšu” analīze ietver uzņēmuma pozīcijas novērtējumu attiecībā pret tā konkurentiem.

Klimata ietekmju noteikšanas matricu lejupielādēt iespējams no sadaļas Saistītie dokumenti labajā pusē.


Atgriezties pie Produkta dzīves cikla posmu noteikšanas                
Pāriet pie Klimata ietekmes nozīmīguma novērtēšanas