Trešajā posmā novērtē, cik nozīmīga ir katra konstatētā ietekme, lai stratēģiskajos plānos visnozīmīgākajām ietekmēm tiktu piešķirta prioritāte. Katras ietekmes nozīmīgums tiek novērtēts skalā 1-3:

  • Neliela ietekme — 1
  • Vidēja ietekme — 2
  • Būtiska ietekme — 3

Novērtējot, cik būtiska ir klimata ietekme, pievērsiet īpašu uzmanību tiešajām klimata ietekmēm, t. i., dzīves cikla posmam, kas attiecas uz jūsu uzņēmumu. Aplūkojiet, kādā veidā klimatu ietekmē jūsu uzņēmums un produkti salīdzinājumā ar konkurējošo uzņēmumu un tā produktiem. Nozīmīguma novērtēšanas procesā vērā ņemami ir šādi aspekti:

  • Ietekme uz vidi (vides trauslums, attiecīgā aspekta mērogs un biežums)
  • Finansiālā ietekme
  • Attiecīgā aspekta ietekme uz ieinteresētajām pusēm (klientiem, darbiniekiem utt.)
  • Klimata likumdošanas prasības

Matricu klimata ietekmju būtiskuma noteikšanai iespējams lejupielādēt no sadaļas Saistītie dokumenti labajā pusē.


Atgriezties pie Klimata ietekmes nozīmīguma novērtēšanas                         
Pāriet pie Klimata SVID analīzes sastādīšanas