Klimata SVID analīze tiek veidota četros posmos:

1. Produkta dzīves cikla posmu noteikšana.
2. Klimata ietekmes noteikšana
          a) tagad
          b) un nākotnē.
3. Klimata ietekmes nozīmīguma novērtēšana.
4. Klimata SVID analīzes sastādīšana.