Kādēļ veikt klimata ietekmes uz uzņēmējdarbību analīzi SVID formā?


Kompleksas un bieži vien pretrunīgas informācijas vākšana un apkopošana, lai pieņemtu biznesa lēmumu, var izrādīties sarežģīts uzdevums. Tie, kuri pieņem biznesa lēmumus, novērtē metodi, kas ļauj izveidot visaptverošu, taču vienkāršu priekšstatu, kas aptver visu ražojuma dzīves ciklu un rezumē būtiskākos klimata aspektus. Tādēļ ir ieteicams izmantot jaunu metodi uzlabotas SVID analīzes formā, lai prezentētu ar produktu saistīto klimata informāciju.

Klimata SVID analīzē var ņemt vērā klimata ietekmi uz ražojumu visoss galvenajos dzīves cikla posmos. Tāpat var ietvert kvalitatīvu klimata ietekmju nozīmes vērtējumu. Vēl vairāk – SVID formāts ļauj veikt vienkāršu un kvalitatīvu produkta ilgtspējības jutīguma analīzi, iekļaujot prezentācijā potenciālās iespējas un draudus. Klimata SVID analīzi uzņēmumi var veikt patstāvīgi, taču to var veikt arī, sadarbojoties uzņēmumiem un klimata ekspertiem. Klimata SVID analīzes izstrādāšana kopējā „prāta vētras” sesijā, kurā piedalās gan klimata eksperti, gan uzņēmējdarbības pārstāvji, var kļūt par nopietnu un klimata jautājuma sarežģītību izskaidrojošu pieredzi cilvēkiem, kuri pieņem biznesa lēmumus.

Klimata SVID analīze var kļūt par pirmo soli, lai uzņēmums sāktu apsvērt ar klimatu saistītos jautājumus vai arī vispārējus ar vidi saistītus jautājumus. Pēc tam to var izmantot kā sākuma punktu, lai izveidotu daudz plašāku vides vadības sistēmu, vai arī tas var kalpot kā paralēls instruments esošās, ar klimata jautājumiem saistītās sistēmas papildināšanai.

Sākt Klimata SVID analīzi