Analizējiet pašreizējo vietējo klimatu un nākotnes klimata scenārijus savai teritorijai. Īpašu uzmanību pievērsiet ārkārtas laika apstākļiem.


Nosakiet vietējā klimata iespējas un izaicinājumus

Vietējais klimats ietekmē plānošanās nepieciešamos risinājumus. Plānošanas sākumā ir noderīga informācija par nākotnes klimatu un scenārijos prognozētajiem meteoroloģiskajiem parametriem. Informācija par temperatūras, nokrišņu daudzuma, mitruma līmeņa u.c. izmaiņām ir ļoti svarīga, lai veiktu ilgtermiņa plānošanu. Turklāt pašreizējie laika apstākļi un klimata mainīgums (piemēram, stiprs lietus, mitrums un vējš) ietekmē vietējās aktivitātes, kā arī nosaka zemes un ūdens izmantošanu lauksaimniecībā, mežizstrādē, ūdenssaimniecībā un brīvā laika pavadīšanā.

Samaziniet līdz minimumam riskus, ko rada ārkārtas meteoroloģiskie apstākļi

Ārkārtas laika apstākļi, piemēram, stiprs lietus, karstuma viļņi, sniega vētras, sausuma periodi, meža ugunsgrēki u.c., var notikt iepriekš nesagatavotās vietās. Sniega vētras un pamatīga snigšana ziemā var radīt infrastruktūras bojājumus, piemēram, elektropiegādes līnijās, tātad sniega tīrīšana pietiekamā apmērā jānodrošina arī nākotnē. Ārkārtas laika apstākļi attiecīgajā reģionā var bojāt infrastruktūru, kā arī ietekmēt lauksaimniecību un mežizstrādi.

Stiprs lietus radīs lielāku nepieciešamību pēc lietus ūdens novadīšanas. Kompakta pilsētas struktūra ar necaurlaidīgām ceļu virsmām (piemēram, asfaltu) paaugstina pilsētas applūšanas risku, ja atbilstoši nākotnes prasībām nav uzlabotas ūdens novadīšanas sistēmas. Zaļās zonas var tikt izmantotas kā pilsētas applūšanas buferzonas un aizsargi pret eroziju. Lietus var radīt problēmas infrastruktūrai arī ne tik blīvi apdzīvotās teritorijās, piemēram, mazākus autoceļus var sabojāt nogruvumi, var arī sagrūt upju krasti.

Karstuma viļņi vasaras laikā var būtiski apdraudēt cilvēku veselību. Karstuma salas izteikti kompaktās pilsētas struktūrās, kā arī atvēsinoša gaisa trūkums šo fenomenu var vēl vairāk pasliktināt.

Aizsardzība pret vēju ir īpaši būtiska atklātās teritorijās, piemēram, ezeru un klaju lauku tuvumā, kā arī piekrastē. Teritorijas mikroklimatu var mainīt, izvietojot noteiktas būves un stādot kokus tā, lai šie elementi apturētu spēcīgo vēju.

Vērtējot ar plānošanu saistītos ietekmes novērtēšanas procesus, paskaidrojiet klimata pārmaiņu riskus un ietekmi

Izvairieties no būvniecības vai līdz minimumam samaziniet apbūvi klimata riskiem pakļautajās teritorijās. Ir būtiski noteikt teritorijas, kas pakļautas plūdu, zemes nogruvumu, erozijas un citiem riskiem, ierobežot tajās apbūvi un aizsargājot šīs ievainojamās teritorijas. Šādu teritoriju noteikšanai var izmantot jau izveidotās topogrāfiskās un plūdu risku kartes. Ļoti neaizsargātās teritorijās stipra lietus vai spēcīga vēja situācijās var izmantot brīdinājuma sistēmas

Skatīt arī citas plānošanas kategorijas, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgotos tām:

» Kompakta un daudzveidīga pilsētas struktūra 
» Ilgtspējīgas pārvietošanās iespējas
» Energoefektivitāte
» Komfortabla un veselīga vide
» Sabiedrības līdzdalība un ieinteresēto pušu iesaistīšana
» Stratēģiskā plānošana
» Izmaksas