Stratēģiskā plānošana sniedz atbildi uz nākotnes vajadzībām un tādējādi rada risinājumu tur, kur iespējams izvairīties no pretrunām nākotnē.


Stratēģiskā plānošana kā instruments pozitīvai attīstībai nākotnē

Stratēģiskās plānošanas mērķis ir atklāt iespējas pozitīvai reģiona attīstībai nākotnē. Identificējot reģionam un/vai teritorijai vissvarīgākos jautājumus, stratēģiskā plānošana būs mēģinājums atbildēt uz jautājumiem par nākotnes vajadzīgām. Stratēģiskās plānošanas procesā būtu arī jāparedz iespējamie konflikti starp dažādām interesēm (politiskajām, ekonomiskajām, finanšu, vides utt.) un tādējādi jārod risinājumi visur, kur vien no konfliktiem nākotnē iespējams izvairīties.

Stratēģiskajā plānošanā jāiekļauj arī viena no lielākajām nākotnes neskaidrībām, klimata pārmaiņas. Stratēģiskā plānošana jāveic pietiekami plašā mērogā – veicinot daudz visaptverošāku pieeju. Stratēģiskajā plānošanā uzsvars vairāk tiek likts uz teritorijas kopējo funkcionalitāti nākotnē, kad apzinātas visas nākotnes vajadzības – ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un demogrāfiskās.

Identificējiet un veiciniet zemes izmantošanas veida attīstīšanas virzienu attiecīgajā teritorijā

Stratēģiskos plānus var radīt dažādos līmeņos: pašvaldību, sadarbojoties pašvaldību pārstāvjiem, vai valsts līmenī. Tematiskie stratēģiskie plāni ir vēl viens piemērots instruments, ja vien mērķis ir, piemēram, popularizēt noteiktas aktivitātes (tūrisma) sniegtās iespējas noteiktā teritorijā – un atrast saistību starp divām reģionā esošām teritorijām.

Stratēģiskajai plānošanai arī jāmotivē sadarbība starp dažādām ieinteresētajām pusēm, un sadarbību var veicināt, atzīstot dažādu ieinteresēto pušu motīvus un izprotot to atšķirīgo perspektīvu svarīgumu.

Stratēģiskais plāns saved kopā dažādas puses – un tam visiem nebūt nav jābūt tiešā veidā iesaistītām plānošanā pašvaldību (vai valsts) līmenī. Stratēģiskie plāni var būt arī tematiski, t.i., par energoresursiem vai mobilitāti. Stratēģiskā plānošana ir noteikta izvēlēta virziena veicināšana.

Stratēģisko plānu īstenošana var darboties reģionālā, vispārējā un detalizētā plānā. Tā kā daudzos gadījumos stratēģiskie plāni nav juridiski saistoši, izstrādātās stratēģijas monitoringam ir būtiska loma. Tādu lēmumu plānošana, kas ir pretrunā ar stratēģiju, var ātri novest pie to ieguvumu un iespēju zaudējuma, ko bija iecerēts sasniegt, īstenojot stratēģisko plānu.

Skatīt arī citas klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas un pielāgošanās plānošanas kategorijas:

» Vietējais klimats un nākotnes klimata scenāriji
» Kompakta un daudzveidīga pilsētas struktūra
» Ilgtspējīgas pārvietošanās iespējas
» Energoefektivitāte
» Ērta un veselīga vide
» Sabiedrības līdzdalība un ieinteresēto pušu iesaistīšana
» Izmaksas