Īstenojiet un veiciniet kompaktu un ilgtspējīgu zemes izmantošanu.


Īstenojiet un veiciniet kompaktu un ilgtspējīgu zemes pielietojumu

Esošās struktūras analīzes gaitā tiks noteiktas kompaktas pilsētas un telpiskās struktūras sniegtās iespējas. Arī detalizēta pašreizējās zemes izmantošanas un nākotnes vajadzību analīze var radīt noteiktus jauninājumus. Pievērsiet īpašu uzmanību teritorijas atrašanās vietai, mājokļu veidiem un esošajai zemes izmantošanas efektivitātei. Autoceļi un citi infrastruktūras elementi jāplāno, ņemot vērā arī nākotnes klimatiskos apstākļus (zemes nogruvumus, stipru lietu, salu utt.).

Nosakiet vietas, kurās veikt papildu apbūvi

Izvēlieties kā prioritāras tās teritorijas, kurās esošajā pilsētas struktūrā atļauta papildu apbūve, kā arī teritorijas ar jau esošu sabiedriskā transporta infrastruktūru. Tāpat otrreizējās apbūves teritorijas, kas jau atrodas pilsētas struktūrā, var būt attīstīšanai piemērotas. Jāņem vērā arī reģionālie aspekti, jo plānošana, kas aptver dažādas pašvaldības (reģionālas struktūras plānošana), veicina efektīvu reģiona resursu izmantošanu. Stratēģiskie starppašvaldību plāni ir piemēroti instrumenti.

Veidojiet jauktas funkcijas

Laika gaitā būvēm un teritorijām ir jāspēj viegli pielāgoties pārmaiņām – gan attiecībā uz to pielietojumu, gan iedzīvotājiem un vidi. Teritorijas var būt izmantojamas dažādiem nolūkiem, dodot cilvēkiem iespēju vienuviet strādāt, dzīvot un pavadīt brīvo laiku. Tā kā dažādas cilvēku grupas dzīvo vienā teritorijā, viņiem ir iespēja kontaktēties. Tas arī paaugstina teritorijas izmantošanas efektivitāti, jo teritoriju dažādos dienas un nakts laikos izmanto dažādu grupu cilvēki. Turklāt esošā infrastruktūra dažādiem mērķiem būtu jāizmanto visu gadu. Šāda nemainīga un daudzveidīga izmantošana var palīdzēt līdz minimumam samazināt uzturēšanas izmaksas. Teritorijas vai platības, kas dažādos gadalaikos, nedēļas nogalēs vai noteiktos dienas un nakts laikos netiek izmantotas, var lietot citiem mērķiem un tādējādi arī veicināt ekonomisko attīstību.

Tāpat šajās dzīvojamajās teritorijās jābūt pieejamiem dažādu veidu mājokļiem (daudzdzīvokļu mājām, savrupmājām un rindu mājām), kā arī pirmās nepieciešamības preču veikaliem un pakalpojumiem (skolas, bērnudārzi, veikali un veselības aprūpe). Līdz ar to samazināsies nepieciešamība pārvietoties. Dodiet priekšroku efektīvu sabiedriskā transporta koridoru un staciju attīstīšanai, īpaši – sliežu sabiedriskajam transportam. Ja minimālā prasība ir nodrošināt nokļūšanu ar sabiedrisko transportu uz pakalpojumu sniegšanas vai darba vietu, tad ir ideāli, ja iespējams iet kājām vai izmantot divriteni. Kopīga automašīnu izmantošana ir efektīvs pārvietošanās risinājums un iespēja ne tik blīvi apdzīvotos reģionos.

Nodrošiniet sabiedriskā transporta, kājāmgājēju un velobraucēju infrastruktūras dzīvotspēju

Īpaši rūpīgi būtu jāapsver apbūves nepieciešamība ārpus esošās struktūras. Ja tā noteiktā teritorijā kļūst par tendenci, nākotnē izmaksas var būt ārkārtīgi augstas, jo gan sabiedrisko, gan privāto pakalpojumu saņemšanas vietas nebūs izvietotas loģistiski optimālā veidā. Neefektīvu tīklu būvniecība un uzturēšana ir dārga. Tāpat vēlāk būs grūti labot un padarīt kompaktāku jau esošo izkliedēto struktūru. Kājāmgājēju un velobraucēju struktūrai jābūt labi attīstītai. Pilsētas centrā ir jābūt kājāmgājējiem paredzētai vietai. Tas arī paaugstinās pilsētas centra pievilcību un dos labumu vietējai ekonomikai.

Skatīt arī citas plānošanas kategorijas, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgotos tām:

» Vietējais klimats un nākotnes klimata scenāriji
» Ilgtspējīgas pārvietošanās iespējas
» Energoefektivitāte
» Komfortabla un veselīga vide
» Sabiedrības līdzdalība un ieinteresēto pušu iesaistīšana
» Stratēģiskā plānošana
» Izmaksas