Būvētā vide jāplāno ērta un veselīga. Plānojiet teritorijas, kas ir ekoloģiski ilgtspējīgas.

Nodrošiniet uz vietas ekoloģisko daudzveidību, tajā skaitā mainīga klimata apstākļos

Zaļajām zonām un parkiem pilsētu plānošanā jābūt vienam no sākuma punktiem. Pilsētas struktūrā jānodrošina zaļās teritorijas, un, ja iespējams, tās jāpaplašina, lai veidotu veselīgu un daudzveidīgu pilsētas ekosistēmu tīklu. Arī pilsētas teritorijā esošie meži var kalpot kā tīra un vēsa gaisa koridori, kā arī pildīt aizsargfunkcijas pret spēcīgiem vējiem. Pilsētas teritorijā esošie meži, parki un zaļie jumti rada gan ērtu vidi, gan pasargā no plūdiem.

Mainīga klimata apstākļos teritorijas, kurās dažādu sugu dzīvnieki meklē barību, var mainīties. Lai sugas pielāgotos jaunajai videi, nepieciešami ekoloģiskie koridori, kas veicina migrāciju, vai paplašināšanās uz citām vai piemērotākām teritorijām. Patlaban pieejamie ekoloģiskie pakalpojumi būtu jānodrošina arī nākotnē.

Popularizējiet risinājumus, kas palīdz radīt zaļās komforta un atpūtas zonas

Netālu no pilsētām esoši mazdārziņi, kopējie dārzi, jumta dārzi un citas maza izmēra lauksaimniecības darbībai paredzētas teritorijas nodrošina pilsētvidi ar dārzkopības un uzturā lietojamu dārzeņu audzēšanas iespējām. Nepieciešamība pēc pārvietošanās samazinās, kad vasaras kotedžas vai dārzi atrodas sabiedriskā transporta tīklā. Mazdārziņi parasti tiek veidoti brīvā laika pavadīšanai, tādēļ tiem nepieciešama vieglāka infrastruktūra nekā dzīvojamajiem rajoniem. Tomēr spiediens uz to, lai šīs teritorijas pārveidotu par pastāvīgiem dzīvojamajiem rajoniem, radīs nepieciešamību veidot arī noturīgāku infrastruktūru un pakalpojumu saņemšanas iespējas, un tas var novest pie izkliedētas telpiskās struktūras.

Ērta un veselīga vide ietver arī atpūtas zonas. Tāpat šim nolūkam jāsaglabā meži un kultūras un vēstures ainavas. Vietējam tūrismam un iedzīvotājiem ieguvumu var sniegt arī zaļās zonas, dabas parki utt.

Skatīt arī citas klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas un pielāgošanās plānošanas kategorijas:

» Vietējais klimats un nākotnes klimata scenāriji
» Kompakta un daudzveidīga pilsētas struktūra
» Ilgtspējīgas transportēšanas iespējas
» Energoefektivitāte
» Sabiedrības līdzdalība un ieinteresēto pušu iesaistīšana
» Stratēģiskā plānošana
» Izmaksas