Šajā sadaļā ietverti praktiski padomi klimata pārmaiņu radīto izaicinājumu un iespēju novērtēšanai vietējā līmenī. Strādājot ar sadaļām Pakļaušanās klimata ietekmei un jutīgums un Reaģēšanas pasākumi sadaļām, jūs paplašināsiet savas zināšanas, sevišķi kontekstā, kā novērtēt un interpretēt potenciālos klimata pārmaiņu radītos izaicinājumus un iespējas.

Reģiona neaizsargātības novērtēšanas process sastāv no divām daļām, kas ietver septiņus jutīguma novērtēšanas uzdevumus. Katrs uzdevums nodrošina bāzi padziļinātai būtiskāko jautājumu novērtēšanai klimata pārmaiņu radīto izaicinājumu un iespēju kontekstā. Pirms sākt uzdevumu izpildi ir svarīgi skaidri definēt, kāds ir jūsu mērķis un kas vadīs novērtēšanas procesu, proti, kas būs atbildīgs par plānošanu, iesaistīšanu, vadīšanu, dokumentēšanu un rezultātu izplatīšanu.   

Turpmāk skatīt:

Kāds ir jūsu konkrētais mērķis?
Neaizsargātības novērtēšanas procesa posmi
Uzdevumu novērtēšana

Atpakaļ pie Neaizsargātības novērtējums