Izmantojot par pamatu plašus praktiskās pieredzes materiālus, izstrādāts Baltijas klimata neaizsragātības novērtējums, kas sastāv no diviem blokiem: Pakļaušana klimata ietekmei un jutīgums un Reaģēšanas pasākumi. Novērtējuma daļas un uzdevumi atainoti attēlā. 

Pirms pāriet pie uzdevumiem, lūdzu, iepazīstieties ar instrukcijām Sagatavošanās uzdevumu izpildei.