Vispārējam pārskatam būtu jāietver raksturlielumi, kas raksturo teritoriju, iedzīvotājus un nozīmīgākās (ekonomiskās) aktivitātes. Iesakām izmantot šādus statistiskos rādītājus, kas varētu mainīties atkarībā no vajadzības:

  • TeritorijaZemes izmantošanas veids
  • Demogrāfiskā struktūra
  • Visapdzīvotākās pilsētas
  • IKP uz vienu iedzīvotāju
  • Nodarbinātība pa sektoriem
  • IKP uz katru sektoru

Atpakaļ