Pārskats par vietējo mājokļu (nekustamā īpašuma) fondu ietver informāciju par dzīvojamajām, biroju, sabiedriskajām, rūpnieciskajām un citām ēkām. Tā veidošanu sāciet ar apkopojumu, cik un kāda veida ēkas atrodas reģionā. Vai tās lielākoties atrodas jau pastāvošajā pilsētas struktūrā, no jauna būvētā vidē vai arī laukos? Lai pārskats skartu ar klimatu saistītus jautājumus, mēģiniet saprast, cik liela apkures, elektroenerģijas vai citu energoresursu patēriņa daļa iekļaujama kopējā energoresursu patēriņā. Tāpat, lai piesaistītu to transporta un enerģētikas jautājumiem, norādiet, cik mājsaimniecību ir atkarīgas no privātā transporta.

Ieteicamie apkopojamie statistiskie rādītāji:

  • Kopējā platība mpa ēku veidiem
  • Urbanizācijas īpatsvars
  • Iedzīvotāju skaits pa mājokļu veidiem
  • Sabiedriskā transporta pieejamība
  • Drošu veloceliņu pieejamība
  • Sabiedrisko pakalpojumu pieejamība
  • Energoresursu patēriņš uz vienu m2 pa ēku veidiem

Atpakaļ