Vietējās statistikas inventarizācija palīdzēs veikt visaptverošu analīzi , kā klimata pārmaiņas ietekmē sociālekonomisko aktivitāti. Inventarizācija ir nozīmīga, jo iegūtā informācija nepieciešama citu uzdevumu veikšanai, piemēram, reģiona neaizsargātības novērtēšanā.

Ieteicams savākt šādu informāciju (izvēlieties nepieciešamo):

Sociālekonomiskā informācija
Informācija par enerģētikas sektoru
Informācija par transporta sektoru
Informācija par mājsaimniecību/būvniecības sektoru
Informācija par lauksaimniecības sektoru
Demogrāfiskā informācija

Vietējās statistikas inventarizāciju veido jūsu teritorijas Sociālekonomiskā informācija. Gadījumā, ja īpaši interesējaties par kādu noteiktu sektoru, jums jāapkopo informācija arī par to. Piemēri par enerģētikas, transporta, mājsaimniecību un lauksaimniecības sektoriem pieejami, uzklikšķinot uz attiecīgajām saitēm. Tur atrodama nepieciešamā informācija, kas daļēji atkārtojas. Ja šie sektori jūs neinteresē, varat aplūkot demogrāfijas sektoru – tādējādi varat gūt ieskatu, kādu informāciju nepieciešams apkopot. Lai informācija būtu aktuāla, apkopojot statistiskas datus, svarīgi ņemt vērā vietējā mēroga raksturlielumus. Šo darbu ir grūti veikt gan tad, ja informācijas ir par daudz, gan tad, ja tās ir par maz.

Atrast visaptverošu vietēja mēroga informāciju var reti. Tomēr informācija par konkrētiem jautājumiem bieži vien ir pietiekami pieejama. Lai veiktu vietēja mēroga statistikas inventarizāciju, bieži vien nepieciešams apkopot informāciju. Idejas, kā to darīt, var atrast, spiežot uz piemēra saites labajā pusē (angļu val.).