1. Ievads 4. Ieguvums
2. Mērķis 5. Materiāli un sagatavošanās
3. Ievaddati 6. Norādījumi uzdevumu izpilde


Ievads

Lai jūs varētu izmantot sniegtās iespējas, efektīvi reaģēt uz klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem un īstenot savus plānus, procesā nepieciešams iesaistīt galvenās ieinteresētās puses. Jums jādomā, ko vēlaties procesā iesaistīt, kādā veidā, kad un kādēļ. Ieinteresētās puses jums var sniegt jaunas zināšanas un pieredzi, kā arī atbalstu lēmumu pieņemšanā un procesa īstenošanas gaitā.

Saskaņā ar IPCC (2007c), ieinteresēto pušu savstarpējā sadarbība nepieciešama, lai nodrošinātu padziļinātu izpratni un uzlabotu lēmumu pieņemšanu par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām.

Atšķiras veidi, kā iesaistīt procesā dažādas ieinteresētās puses. Daļu jūs varētu iesaistīt pamata grupā kā dalībniekus, kas pastāvīgi dalās ar idejām un vada procesu, savukārt citu iesaistīšana varētu būt nepieciešama tikai atsevišķos darba posmos. Lai veidotu izpratni par attiecīgo jautājumu un veicinātu katras ieinteresētās puses ieguldījumu, ar visiem nepieciešams komunicēt. Kāda no ieinteresētajām pusēm var būt īpaši noderīga, jo tai ir ietekme un kontakti ar citiem iesaistītajiem. Sadarbojoties ar ieinteresētajām pusēm, jums būtu jāplāno, kā darba procesā integrēt šīs iesaistīšanās rezultātus.

Mērķis

Noteikt galvenās ieinteresētās puses savā reģionā vai sektorā, kuras jūs vēlaties iekļaut neaizsargātības novērtēšanas procesā.

Ievaddati

Ieinteresēto pušu grupas.

Ieguvums

Galveno ieinteresēto pušu saraksts, ietverot informāciju par atbildības jomām un to iesaistīšanas plāniem

Materiāli un sagatavošanās

 • Sagatavojiet prezentācijas lapu, kā norādīts zemāk 1. tabulā (lejupielādēt iespējams no sadaļas Saistītie dokumenti labajā pusē)

1. tabula. Ieinteresēto pušu noteikšana.

Vārds Organizācija Atbildības joma / Ietekme Iesaistīšanas plāns
       
       
       


Norādījumi uzdevuma izpildei

 1. Vispirms padomājiet, kuras ieinteresētās puses jau ir iesaistītas neaizsargātības novērtēšanas procesā. Padomājiet par katras ieinteresētās puses nozīmīgumu un atbildības jomām. Ierakstiet šo informāciju ieinteresēto pušu sarakstā. Ja gatavojaties pievērst uzmanību vairākiem sektoriem, sagatavojiet atsevišķu sarakstu katram sektoram.

 2. Lai noteiktu, ko vēl no katra sektora nepieciešams iesaistīt, pārskatiet zemāk redzamos jautājumus. Pārdomājiet, vai ir vēl kādas ieinteresētās puses. Ideāli būtu, ja jūs vēlētos iekļaut neaizsargātības novērtēšanas procesā ieinteresētās puses ar augstu potenciālu (ietekmi) nodrošināt plānu īstenošanu. Informāciju par šiem cilvēkiem ierakstiet sarakstā. Šo informāciju varat ievākt arī vēlāk, sazinoties ar ekspertiem un jau atrastajām ieinteresētajām pusēm, kā arī pārbaudot dažādu jūsu organizācijā esošo ieinteresēto pušu savstarpējās attiecības.

 3. Kad būsiet noteicis ieinteresētās puses, jūs vēlēsieties ieplānot dažādas aktivitātes, lai sazinātos ar tiem, kas vēl nav iesaistīti procesā, un konstruktīvi centīsieties veicināt viņu atbalstu un iesaistīšanos. Iespējams, visas ieinteresētās puses nav jāiekļauj pamata grupā, taču jebkāda viņu iesaistīšana varētu būt noderīga , piemēram, lai nosūtītu dažādiem adresātiem jutīguma novērtēšanas rezultātus. Padomājiet, kā jūs varētu sazināties ar galvenajām ieinteresētajām pusēm un ieplānojiet, kurš un kad to darīs. Ir vairākas iespējas, kā varat rīkoties: iekļaut ieinteresēto organizāciju pārstāvjus grupas sanāksmēs , lai informētu par projektu, vai arī apmeklēt dažādu ieinteresēto pušu organizācijas un tikties personīgi.

Daži jautājumi, kas var palīdzēt noteikt, ko un kādēļ vajadzētu iesaistīt procesā (Aaltonen and Kreutz, 2009):   

 • Kāda ir dažādo ieinteresēto pušu loma šajā procesā (pilnvaras, loma)?
 • Kas piedalīsies procesā?
 • Kas ir potenciālie labuma guvēji?
 • Kas būs nelabvēļi? Vai viņi ir organizēti?
 • Kam šobrīd ir tiesības? Kas kontrolē resursus?
 • Kuram visticamāk, nebūs balsstiesību?
 • Kurš visticamāk izrādīs pretestību?
 • Kurš no kura ir atkarīgs?
 • Kurš ir atbildīgs par iecerētajiem plāniem?
 • Kuram ir nauda, prasmes vai pieejama nozīmīgākā informācija?
 • Kura uzvedība jāmaina, lai gūtu panākumus?
 • Vai starp ieinteresēto pušu grupām pastāv varas trūkums? Kā to novērst?


Turpiniet ar B uzdevumu – Esošo politikas pamatnostādņu un pasākumu noteikšana