Zināt kopējo siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju (SEG) daudzumu jūsu reģionā vai sektorā ir svarīgi, lai varētu strādāt pie jautājuma par klimata pārmaiņu ietekmju mazināšanu. Tādēļ šīs informācijas apkopošanu nevajadzētu uztvert vienaldzīgi. Gadījumā, ja vietēja mēroga informācija nav pieejama, būtu jāveic aprēķini. Ieteikumumi:

  • Kopējais emisiju daudzums, kas rodas energoresursu ražošanas, transporta un lauksaimniecības sektoros un citu darbību rezultātā
  • Emisiju daudzums, kas rodas energoresursu ražošanas rezultātā, pēc ražošanas/degvielas veida
  • Energoresursu radītais emisiju daudzums, sadalot pēc resursu veida (apkure, elektrība)
  • Lielāko energoresursu patērētāju radītais emisiju daudzums
  • Lielāko SEG izraisītāju radīto emisiju apjoms
  • Transporta radītais emisiju daudzums pēc transporta līdzekļu un/vai to izmantošanas veida
  • Lauksaimniecībā radīto emisiju daudzums pēc to avotiem
  • Emisiju daudzums pēc būvniecības veida
  • Mājsaimniecību radītais emisiju daudzums pēc to avotiem

Galveno SEG emisiju avotu izprašana ir pirmais solis, lai tālāk strādātu ar to radītājiem. Iegūstiet pārskatu par kopējām SEG emisijām. To var darīt reizē ar specifiskāku rādītāju, piemēram, avota vai sektora emisiju datu apkopošanu. Sadalījums pa sektoriem būtu jāpaplašina, lai norādītu būtiskākās industrijas vai citas aktivitātes.

Otrkārt, jāizmanto daudz detalizētāka pieeja. Ja koncentrējaties uz konkrētu sektoru, varat mēģināt izmantot visatbilstošāko rādītāju kopumu, lai iegūtu pietiekamu pārskatu „karsto punktu” noteikšanai.


Atgriezties pie Ar klimata pārmaiņām saistītā informācija
Turpināt ar Nākotnes klimats