Lai uzzinātu, kā mainās klimats un kāds klimats mūs varētu sagaidīt nākotnē, klimata scenāriju veidošanai tiek izmantoti klimata modeļi.

BalticClimate Project ietvaros tika izveidoti nākotnes klimata scenāriji pilotreģioniem Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Krievijā un Zviedrijā (skat 1. attēlu). Šos klimata scenārijus varat apskatīt labajā pusē sadaļā Saistītie dokumenti. Jūs varat izmantot šajos ziņojumos sniegto informāciju, lai noteiktu, kāds nākotnē būs klimats jūsu reģionā. Ja jūsu reģions neatrodas nevienā no minētajām valstīm, skatiet informāciju, kas iekļauta Baltijas jūras reģionam veidotajos vispārējos nākotnes klimata scenārijos.

Globālo klimata pārmaiņu radīto vietējā reģiona izaicinājumu un iespēju novērtēšanai nepieciešams ņemt vērā arī, kā klimata pārmaiņas vietējās teritorijās varētu ietekmēt sabiedrības aktivitātes. Novērtēšanas procesā tas ir būtisks solis, lai pārmaiņas klimata sistēmā saistītu ar ietekmi uz sabiedrības aktivitātēm vietējos reģionos. Tādējādi ietekmju scenāriji uzlabo un veicina diskusijas par to, kas ar mums šeit notiks un akcentēakcentē neaizsargātības jutīguma sensitivitātes elementu.

Lai ņemtu vērā potenciālās ietekmes, ko klimata pārmaiņas radīs jūsu reģionā, lūdzu, skatiet ietekmes scenāriju pārskatu. Pārskats piedāvā pieejamos scenārijus par klimata pārmaiņu ietekmi uz Baltijas jūras reģionu. Nākotnē iecerēts veicināt analīzes darbu vietējā mērogā kā daļu no izaicinājumu un iespēju novērtēšanas un reģiona  neaizsargātības novērtēšanas darba.


1. attēls. BalticClimate projekta pilotreģioni (uzklikšķināt uz attēla, lai palielinātu)

Atgriezties pie Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas
Turpināt ar A uzdevuma – Ieinteresēto pušu noteikšana