Globālo klimata pārmaiņu radīto vietējā mēroga izaicinājumu un iespēju novērtēšana ietver daudz dažādu aspektu, jautājumu un faktoru. Lai palīdzētu veikt analīzi un atvieglotu izaicinājumu un pārmaiņu kompleksu novērtēšanu, ir nepieciešams izpētīt vietēja mēroga informāciju .  

Šī vietējā mēroga inventarizācijas vadlīnija norāda uz četriem galvenajiem informācijas elementiem: 

 


Kad visa nepieciešamā informācija ir apkopota, var novērtēt klimata pārmaiņu radītos vietējā mēroga izaicinājumus un iespējas.