BalticClimate video
Lietuvā arvien populārākas kļūst no salmiem būvētas mājas, jo tās uzskatāmas par energoefektīvām un to celtniecībā izmantoti dabiski vietējie materiāli. 2011. gada decembris. Ar subtitriem angļu valodā.
Klimatam pielāgota lauksaimniecība un vietēji ražotas pārtikas tirgus Rietummeklenburgā, Vācijā. 2011. gada oktobris. Ar subtitriem angļu valodā.
Poļistovskas dabas lieguma ekosistēma un dabai draudzīga lauksaimniecība Bežaņicas rajonā, Krievijā. 2011. gada augusts. Ar subtitriem angļu valodā.
Līgatnes pārceltuves tagadne un nākotne, Latvija. 2011. gada maijs-jūlijs. Ar subtitriem angļu valodā.
Videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošana Kurtnas skolā, netālu no Tallinas, Igaunijā. 2011. gada maijs. Ar subtitriem angļu valodā.
Koksnes kurināmā izmantošana un biogāzes biznesa attīstība Centrālajā Somijā. 2011. gada aprīlis. Ar subtitriem angļu valodā.
Biogāzes izmantošana sabiedriskajā transportā Jevlē un Stokholmā, Zviedrijā. 2011. gada marts. Angļu valodā.
Pirmā reportāža par klimata pārmaiņām raidījumā „Vides fakti” BalticClimate projekta ietvaros. 2010. gada marts. Ar subtitriem angļu valodā.

Mēs runājam par klimata pārmaiņām, jo uzskatām, ka to apšaubīšana ilgāk nav pieļaujama. Zināšanu pārnese ir risinājums, kas palīdz saprasties un dod iespēju rīkoties. Tādēļ iesaistītajām pusēm, kas pārstāv dažādus līmeņus, dažādus zinātniskās un praktiskās darbības virzienus, ir jāstrādā roku rokā.

BalticClimate rīkkopa ir zināšanu pārneses instruments iesaistītajām pusēm vietējā un reģionālā līmenī. Šīs iesaistītās puses nav ekspertes klimata pārmaiņu jautājumos, taču tām ir svarīga loma, lai pieņemtu lēmumus, sagatavotu un finansētu ar klimata pārmaiņām saistītus pasākumus.

Tādējādi šī rīkkopa ir adresēta trīs galvenajām iesaistīto pušu grupām: politikas veidotājiem, telpiskajiem plānotājiem un uzņēmējiem. Iesaistītās puses ir tās, kurām ir jāuzņemas saistības un atbildība par to, kā tikt galā ar klimata pārmaiņu ietekmēm. Rīkkopa ir orientieris šajā sarežģītajā un izaicinājumiem pilnajā procesā.  

Politikas veidotājiem paredzētā informācija aptver būtiskākos aspektus – problēmas apzināšanu un aktivizēšanu. Sīkāka informācija iegūstama, izvēloties saites uz galvenajām jautājumu grupām, kas izvietotas horizontālajā navigācijas panelī, vai pārējo iesaistīto pušu informācijas sadaļām.

Telpiskajiem plānotājiem tiek sniegta detalizētāka un zinātniskāka informācija. Telpisko plānotāju sadaļā ir arī saites uz galveno un ilustratīvo informāciju, kā arī saites uz abu pārējo iesaistīto pušu – politiķu un uzņēmēju sadaļām. Tā ietver virkni uzdevumu un plānošanas vadlīniju, lai sagatavotu plānotājus pirmajiem lēmumu pieņemšanas soļiem un veicamajiem pasākumiem.

Uzņēmēji klimata pārmaiņu jautājumu var aplūkot caur uzņēmējdarbības prizmu: cik lielā mērā tiks ietekmēta reģiona uzņēmējdarbība un kādas iespējas rada jaunie apstākļi un situācijas. Instrumenti ir secīgi pasākumi atbildei uz klimata pārmaiņām.

Ir divi galvenie veidi, kā iepazīties ar rīkkopu.

(A) Jūs varat sākt iepazīšanos, izvēloties, kuru no iesaistītajām pusēm pārstāvat (politikas veidotāji, telpiskie plānotāji un uzņēmēji). Uzklikšķiniet uz savas grupas nosaukuma vertikālajā navigācijas panelī;

vai

(B) Izvēlieties interesējošo saiti horizontālajā navigācijas panelī. Iespējams, jūs neuzskatāt sevi par piederīgu kādai no iesaistītajām pusēm vai jums ir nepieciešama vispārīga informācija, piemēram:

Kāda ir iespējamā klimata pārmaiņu ietekme uz dažādiem sektoriem? Divas galvenās politiskās atbildes kategorijas: pielāgošanās klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu ietekmju mazināšana? Kāda ir atšķirība starp klimatu un laika apstākļiem? Vai klimata pārmaiņas notiek dabisku apstākļu dēļ vai tās ir cilvēka izraisītas pārmaiņas (antropogēniskas)?

Tādējādi BalticClimate rīkkopa sper soli tālāk par zinātniskajām diskusijām un politiskajiem pasākumiem, kuri šobrīd ir pieejami galvenokārt tikai starptautiskā, nacionālā vai lielo industriju līmenī. Rīkkopas mērķa sektori un iesaistītās puses ir Baltijas jūras reģiona valstu mazo un vidējo pilsētu un lauku apvidu uzņēmumi.

Tās mērķi ir:

  • veicināt problēmas izpratni,
  • identificēt, kā klimata pārmaiņas ietekmē noteiktus reģionus,
  • informēt par būtiskiem klimata pārmaiņu un ilgtspējīgas attīstības elementiem,
  • atbalstīt zināšanu pārnesi no globālā līmeņa uz vietējo līmeni un starptautiski,
  • uzlabot rīcības kapacitāti klimata pārmaiņu kontekstā, nodrošinot kopīgu, integrētu un ilgtspējīgu darbību,
  • konstatēt un attīstīt klimata pārmaiņu izraisītās iespējas un izaicinājumus un līdz ar to
  • paaugstināt mazo un vidējo pilsētu un lauku apvidu, kā arī apkārtējo reģionu pievilcību un konkurētspēju.

Vai jūs vēlaties paaugstināt savu personīgo konkurētspēju? Ja tā, izpētiet BalticClimate rīkkopu, izmēģiniet dažādus instrumentus un dodiet sev iespēju rīkoties!

Ja jūs vēl neesat pārliecināti, motivējošus un iedvesmojošus video atradīsiet labajā malā. Uzklikšķiniet un uzziniet, kā cilvēki dažādos reģionos reaģē uz klimata pārmaiņām. Video ir 5 līdz10 minūtes gari, tie uzņemti Baltijas jūras reģionā 2010. un 2011. gadā.