Vai jūs zināt, ka kompaktas un daudzveidīgas pilsētvides struktūras, kā arī teritoriju un ēku energoefektivitātes plānošana samazina siltumnīcas efekta gāzu emisijas?

Svarīgi zināt, kā teritorijas, apdzīvotas vietas, ēkas un citi aktīvi tiks vadīti un uzturēti ilgtermiņā. Ēku un dzīvojamo rajonu energoreitings var sniegt vērtīgu informāciju un ziņas par jaunām iespējām taupīt enerģiju un samazināt un emisijas. Iespējas samazināt enerģijas patēriņu mājsaimniecībās un augstu potenciālo ietaupījumu līmeni ļauj sasniegt dažādu funkciju apvienošana (piemēram, mājsaimniecības, sabiedriskie un privātie pakalpojumi, darbavietas kopā ar atpūtas zonām). Taču ekstremālu klimatisko parādību dēļ nepieciešami arī pielāgošanās pasākumi (aizsargzonas, notekūdeņu sistēmu uzlabošana).

Uzziniet arī par citu nozaru izaicinājumiem un iespējām vietējās un reģionālās attīstības kontekstā.