21. gadsimta nogalē tiek prognozēta gaisa temperatūras paaugstināšanās. Temperatūras paaugstināšanās ir nevienmērīgi sadalīta gadalaiku robežās – ziemas temperatūras varētu izmainīties par 3-9 °C, vasaras temperatūras par 2-6 °C atkarībā no scenārija un reģiona. Ziemā temperatūras paaugstināšanās tiek prognozēta galvenokārt Baltijas jūras reģiona ziemeļu daļā, bet vasarā – reģiona dienvidu daļā. Pavasarī lielākā temperatūras paaugstināšanās paredzama jūrā agrākas ledus iziešanas dēļ. Maksimālās un minimālās temperatūras izmaiņas tiek prognozētas līdzīgi, taču ar lielāku minimālās temperatūras pieaugumu ziemā un maksimālās temperatūras pieaugumu vasarā (1.-6. attēls, noklikšķiniet uz attēla, lai to palielinātu). 

Saīsinājumi
:

ANN Ikgadējs (Janvāris — Decembris)
DJF Ziema (Decembris, Janvāris, Februāris)
JJA Vasara (Jūnijs, Jūlijs, Augusts)
MAM Pavasaris (Marts, Aprīlis, Maijs)
SON Rudens (Septembris, Oktobris, Novembris)


1. attēls. Vidējās temperatūras svārstības 2071.-2100.g. salīdzinājumā ar vidējo 1961.-1990.g. [°C]. Ziema (DJF, augšā pa kreisi), pavasarī (MAM, augšā pa labi), vasarā (JJA, apakšā pa kreisi) un rudenī (SON, apakšā pa labi).
Izmantojot Rossby Centra reģionālo Atmophere-Ocean modeļa scenāriju A2. (Uzklikšķināt uz attēla, lai palielinātu)


2. attēls. Vidējās temperatūras svārstības 2071.-2100.g. salīdzinājumā ar vidējo 1961.-1990.g. [°C]. Ziema (DJF, augšā pa kreisi), pavasarī (MAM, augšā pa labi), vasarā (JJA, apakšā pa kreisi) un rudenī (SON, apakšā pa labi).
Izmantojot Rossby Centra reģionālo Atmophere-Ocean modeļa scenāriju B2. (Uzklikšķināt uz attēla, lai palielinātu)


3. attēls. Vidējās maksimālās temperatūras svārstības 2071.-2100.g. salīdzinājumā ar vidējo 1961.-1990.g. [°C]. Ziema (DJF, augšā pa kreisi), pavasarī (MAM, augšā pa labi), vasarā (JJA, apakšā pa kreisi) un rudenī (SON, apakšā pa labi).
Izmantojot Rossby Centra reģionālo Atmophere-Ocean modeļa scenāriju A2. (Uzklikšķināt uz attēla, lai palielinātu)


4. attēls. Vidējās maksimālās temperatūras svārstības 2071.-2100.g. salīdzinājumā ar vidējo 1961.-1990.g. [°C]. Ziema (DJF, augšā pa kreisi), pavasarī (MAM, augšā pa labi), vasarā (JJA, apakšā pa kreisi) un rudenī (SON, apakšā pa labi).
Izmantojot Rossby Centra reģionālo Atmophere-Ocean modeļa scenāriju B2. (Uzklikšķināt uz attēla, lai palielinātu)


5. attēls. Vidējās minimālās temperatūras svārstības 2071.-2100.g. salīdzinājumā ar vidējo 1961.-1990.g. [°C]. Ziema (DJF, augšā pa kreisi), pavasarī (MAM, augšā pa labi), vasarā (JJA, apakšā pa kreisi) un rudenī (SON, apakšā pa labi).
Izmantojot Rossby Centra reģionālo Atmophere-Ocean modeļa scenāriju A2. (Uzklikšķināt uz attēla, lai palielinātu)


6. attēls. Vidējās minimālās temperatūras svārstības 2071.-2100.g. salīdzinājumā ar vidējo 1961.-1990.g. [°C]. Ziema (DJF, augšā pa kreisi), pavasarī (MAM, augšā pa labi), vasarā (JJA, apakšā pa kreisi) un rudenī (SON, apakšā pa labi). Izmantojot Rossby Centra reģionālo Atmophere-Ocean modeļa scenāriju B2. (Uzklikšķināt uz attēla, lai palielinātu)


Izvēlēto klimata parametru galveno izmaiņu kopsavilkums: