Galiausiai pagal analizės rezultatus sudaroma klimato SSGG. Esami poveikiai sudaro SSGG stiprybes (teigiamas poveikis) ir silpnybes (neigiamas poveikis), o ateities poveikis pristatomas kaip galimybės (teigiama įtaka) ir grėsmės (neigiama įtaka). Jei ateities poveikis buvo nagrinėtas keliems laikotarpiams (pvz. 2020-2030 ir 2030-2050 metais), informacija apie tai pateikiama prie galimybių ir grėsmių, kiekvieno poveikio aprašyme nurodant laikotarpį. Produkto gyvavimo ciklo stadijos yra pateiktos klimato SSGG viršuje. SSGG klimato poveikiai žymimi panašiomis spalvomis, nurodančiomis nagrinėjamą būvio ciklą. Poveikio svarba (1-3) taip pat įtraukta į paaiškinimą (įrašykite skaičiumi arba simboliu).

Gyvavimo ciklo stadijos taip pat gali būti pažymėtos simboliu, vaizduojančiu nagrinėjamą stadiją (pvz. ratas - transportavimą ar šiukšlių dėžė - atliekų tvarkymą ir perdirbimą). Tokiu atveju poveikio svarba būtų pažymėta šių simbolių skaičiumi (nuo vieno iki trijų prieš kiekvieno poveikio aprašymą).  

Klimato SSGG pavyzdys pateiktas 1 pav. Šiame pavyzdyje produktas turi keletą svarbesnių, su klimatu susijusių, stiprybių ir galimybių žaliavų gavybos ir transportavimo stadijose. Taip pat galima aptikti reikšmingų stiprybių perdirbimo ir atliekų tvarkymo stadijoje. Tačiau yra ir keletas nedidelių silpnybių, susijusių su perdirbimu ir atliekų tvarkymu. Galima pastebėti keletą svarbių grėsmių, susijusių su žaliavų gamyba.1 pav. Klimato SSGG (paspauskite norėdami padidinti)

Šabloną klimato SSGG sudaryti galima atsisiųsti iš Susijusių dokumentų dešinėje. Pavyzdžių lentelėje pateikti keli verslo sektoriaus SSGG analizės pavyzdžiai (anglų kalba), kuriuos BalticClimate projekto metu paruošė Jyväskylä universiteto studentai.  


Grįžti į straipsnį Klimato poveikio svarbos įvertinimas                                 
Toliau skaitykite Nuo klimato SSGG prie klimato strategijos