Trečiajame etape įvertinama kiekvieno nustatyto poveikio svarba, kad būtų galima suteikti prioritetą svarbiausiems poveikiams strateginiuose planuose. Kiekvieno poveikio svarba įvertinama skalėje nuo 1 iki 3: 

  • Maža įtaka — 1
  • Vidutinė įtaka — 2
  • Didelė įtaka — 3

Vertindami klimato poveikio svarbą, atkreipkite ypatingą dėmesį į jums aktualią tiesioginę klimato įtaką, t. y. į gyvavimo ciklo stadiją, kuri atitinka jūsų įmonę. Palyginkite savo įmonės ir produkto įtakos klimatui pobūdį su savo konkurentų. Klausimai, į kuriuos galima atsižvelgti vertinant svarbą: 

  • Poveikis aplinkai (aplinkos trapumas, aspekto dydis ir dažnumas)
  • Finansinė įtaka
  • Problemos svarba jūsų suinteresuotosioms šalims (klientams, darbuotojams ir t. t.)
  • Įstatymų reikalavimai klimato klausimais

Klimato poveikio svarbos vertinimo šabloną galima atsisiųsti iš Susijusių dokumentų dešinėje.


Grįžti į straipsnį Klimato poveikio nustatymas                                                  
Toliau skaitykite Klimato SSGG sudarymas