Toliau nustatomas klimato poveikis visoms gyvavimo ciklo stadijoms. Reikia atskirai apsvarstyti tiek dabartinę situaciją (dabar), tiek situaciją artimoje ateityje (x metais) (žr. 1 pav.). Atitinkamai reikia išnagrinėti tiek teigiamus, tiek neigiamus aspektus, susijusius su klimato kaita. Kokia bus ateities perspektyva, priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo, nes ji turi atspindėti organizacijos strateginį laikotarpį, kuris labai skiriasi pvz. mobiliųjų telefonų gamintojui ir stambiam energijos gamintojui. Numatoma ateitis mobiliųjų telefonų gamintojui gali būti tik keli metai, tuo tarpu energijos gamintojas privalo planuoti daug ilgesniam laikotarpiui, nes bet kokios investicijos įšaldo turimus išteklius ir technologijas dešimtmečiams. Ateitį taip pat galima suskaidyti į keletą laikotarpių (pvz. 2020-2030 ir 2030-2050 metai), jei bėgant laikui ateities perspektyva pastebimai keičiasi. 

Šiame analizės etape reikia atsižvelgti tiek į poveikį, daromą „iš vidaus į išorę“, tiek iš „išorės į vidų“.

„Iš vidaus į išorę“ reiškia verslo poveikį klimato kaitai. Šiuo tikslu įvertinamas ir užrašomas kiekvienos gyvavimo ciklo stadijos veiklos poveikis klimatui (t. y. šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija dėl energijos naudojimo, eismo, transporto, atliekų tvarkymo, vietos ir žemės panaudojimo ir t. t.). Jei įmanoma, reikia atsižvelgti į įmonės ar pramonės šakos specifinius duomenis. Jeigu prieinamos išsamios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos apžvalgos, jas reikia panaudoti įvertinime.
1 pav. Klimato poveikio nustatymas
(paspauskite norėdami padidinti)

Nors klimato SSGG gyvavimo ciklo perspektyva leidžia atsižvelgti tiek į tiesioginę, tiek į netiesioginę klimato įtaką, labiau reikia pabrėžti tiesioginį klimato poveikį, t. y. gyvavimo ciklo stadiją, pristatančią įmonę. 

Perspektyva „Iš išorės į vidų“ nagrinėja, kaip kintantis klimatas galėtų daryti įtaką verslo veiklai. Ateities klimato scenarijus galima panaudoti projektuojant tikėtinus temperatūros, kritulių, sniego dangos ir vėjo pokyčius kiekvienai gyvavimo ciklo stadijos sričiai ir įvertinti jų įtaką nagrinėjamam verslui. Analizė „Iš išorės į vidų“ taip pat įvertina įmonės padėtį konkurentų bei nacionalinės ir tarptautinės klimato politikos ir teisės aktų atžvilgiu.

Klimato poveikio nustatymo šabloną galima atsisiųsti iš Susijusių dokumentų dešinėje.


Grįžti į straipsnį Produkto gyvavimo ciklo stadijų nustatymas         
Toliau skaitykite Klimato poveikio svarbos įvertinimas