Klimato SSGG sudaro keturi etapai:

1. Produkto gyvavimo ciklo stadijų nustatymas
2. Klimato poveikio nustatymas
          a) dabar, ir
          b) ateityje
3. Klimato poveikio svarbos įvertinimas
4. Klimato SSGG sudarymas