Kodėl reikia analizuoti klimato poveikį verslui SSGG forma?


Surinkti ir susisteminti sudėtingą ir dažnai prieštaringą informaciją apie klimatą verslo sprendimų priėmimui gali būti sudėtinga užduotis. Tie, kas priima verslo sprendimus, vertina tokį metodą, kuris pateikia bendrą, nors ir paprastą, vaizdą, apimantį visą produkto gyvavimo ciklą ir apibendrinantį svarbiausius klimato aspektus. Todėl su produktu susijusiai klimato informacijai pateikti siūloma naudoti naują metodą - patobulintą SSGG analizės formą.

Atliekant klimato SSGG analizę, galima atsižvelgti į klimato poveikį visose produkto gyvavimo ciklo stadijose. Taip pat galima įtraukti kokybinį klimato poveikio svarbos įvertinimą. Be to, SSGG formatas leidžia atlikti apytikslę išankstinę kokybinę gaminio tvarumo analizę, į pristatymą įtraukiant potencialias galimybes ir grėsmes. Klimato SSGG analizę įmonės gali atlikti nepriklausomai, arba jas galima sudaryti bendromis pastangomis su verslo ir klimato ekspertais. Klimato SSGG projekto sudarymas bendrame aptarime tiek su klimato ekspertais, tiek su verslo atstovais  gali būti veiksminga mokomoji patirtis apie klimato problemų sudėtingumą asmenims, priimantiems verslo sprendimus.

Klimato SSGG analizė gali būti pirmasis įmonės žingsnis pradedant atsižvelgti į klimato problemas arba į aplinkos problemas apskritai. Ją galima toliau naudoti kaip pradinį tašką kuriant išsamesnę aplinkos valdymo sistemą, arba lygiagrečiai kaip įrankį, papildantį esamas, su klimato problemomis susijusias, sistemas.


Pradėkite Klimato SSGG analizę