Išanalizuokite dabartinį vietos klimatą ir būsimus jūsų vietovės klimato scenarijus. Ypatingą dėmesį skirkite ekstremaliems įvykiams.

Nustatykite vietos klimato teikiamas galimybes ir metamus iššūkius

Planuojant sprendimai priimami atsižvelgiant į vietos klimatą. Pradedant planuoti, derėtų turėti informacijos apie scenarijuose prognozuojamus atitinkamus meteorologinius parametrus. Ilgalaikio planavimo atžvilgiu, informacija apie temperatūros, kritulių, drėgmės ir kitus pokyčius yra ypač svarbi. Be to, dabartinės oro sąlygos ir klimato svyravimai (pvz., liūtys, drėgmė ir vėjas) turi įtakos vietos veiklai ir žemės bei vandens naudojimui, pavyzdžiui, susijusiam su ūkininkavimu, miškininkyste, vandentvarka, laisvalaikiu ir pan.

Mažinkite ekstremalių meteorologinių įvykių keliamas grėsmes

Ekstremalūs įvykiai, pvz., liūtys, karščio bangos, pūgos, sausros, miškų gaisrai ir pan., gali vykti tam nepasirengusiose vietose. Pūgos ir stora sniego danga žiemą gali sukelti infrastruktūros problemų, pvz. elektros linijoms, todėl ateityje turi būti užtikrintas sniego pašalinimas nuo elektros perdavimo laidų. Ekstremalūs įvykiai gali kelti ne tik infrastruktūros sutrikimų, bet turėti įtakos ir regiono žemės ir miškų ūkiui.

Dėl stiprių liūčių didės būtinybė valdyti po audrų susikaupusį vandenį. Jei vandens nutekėjimo sistemos nebus modernizuotos pagal būsimus reikalavimus, didės miesto potvynių tikimybė, nes kompaktiškoje miestų struktūroje vyrauja vandeniui nepralaidūs paviršiai, pvz., asfaltas. Žaliosios zonos gali būti buferinėmis zonomis, mažinančiomis potvynius ir apsaugančiomis nuo erozijos. Vietovėse, kuriose gyventojų tankis mažesnis, stiprios liūtys taip pat gali pridaryti bėdų infrastruktūrai, nes liūčių sukeltos purvo nuošliaužos užverčia kelius, išplauna upių krantines.

Karščio bangos vasarą gali kelti didelį pavojų sveikatai. Ypač kompaktiškose miestų struktūrose susidaro vadinamosios „karščio salos“, o trūkstant vėsaus oro, šis reiškinys gali suintensyvėti.

Apsauga nuo vėjo ypač aktuali atviresnėse vietovėse – prie ežerų, pakrančių ruožuose ir laukuose. Vietovės mikroklimatą galima pakeisti pastatus, medžius ir kitus objektus išdėstant taip, kad jie būtų apsauga nuo stipraus vėjo.  

Atsižvelkite į klimato kaitos grėsmes ir įtaką poveikio vertinimo procesuose, susijusiuose su planavimu

Uždrauskite ar mažinkite statybas vietovėse, kur klimatas kelia pavojų. Labai svarbu nustatyti vietoves, kur kyla potvynių, purvo nuošliaužų, erozijų grėsmė, ir šiose pažeidžiamose vietovėse uždrausti statybas ir taip jas apsaugoti. Tokias vietoves identifikuoti padės topografiniai žemėlapiai ar žemėlapiai, kuriuose pažymėtos potvynių rizikos vietovės. Ypač pažeidžiamose vietovėse praverstų įspėjimo sistemos (stiprių liūčių ar stipraus vėjo).

Žiūrėkite ir kitas planavimo kategorijas, skirtas klimato kaitai švelninti ir prie jos prisitaikyti:

» Kompaktiška ir įvairi urbanistinė struktūra
» Tvarus susisiekimas
» Taupus energijos vartojimas
» Patogi ir sveika aplinka
» Visuomenės ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimas
» Strateginis planavimas 
» Sąnaudos