Derėtų skatinti tvarų transportą.

Mažinkite poreikį keliauti

Regionus derėtų projektuoti taip, kad mažėtų poreikis žmonėms ir prekėms judėti. Fizinės infrastruktūros dydis ir matmenys turi būti mažinami ir optimizuojami. Rengiant regionų judumo planus, galima raginti valdžios institucijas, mokyklas ir didesnes bendroves išsiaiškinti piliečių ir klientų poreikius ir tvarų transportą padaryti patrauklesnį. Be to, derėtų propaguoti judumo koncepcijas, kurios apima bendroves ir keleivius.

Priimkite daugiau sprendimų, skatinančių naudotis nemotorizuotomis transporto priemonėmis

Pirmenybę teikite vaikščiojimą, važinėjimą dviračiu ir naudojimąsi viešuoju transportu skatinantiems sprendimams. Dviračių ir pėsčiųjų takai turėtų sudaryti tinklą, apimantį pagrindinių paslaugų vietas ir skatinantį į darbo vietas, mokyklas, paslaugas teikiančias institucijas ir parduotuves kasdien važiuoti dviračiu arba eiti pėsčiomis. Skatintinas automobilių stovėjimo valdymas ir zonų be automobilių kūrimas. Be to, pasitelkiant rėmimo politiką (prizus) (pvz., specialias lengvatas stovėjimui miesto teritorijoje), galima skatinti naudoti mažai CO2 išmetančius automobilius, varomus elektra ar biokuru.

Ypatingas dėmesys skirtinas dviračių stovėjimui. Todėl projektuojant vietovę, būtina numatyti ir dviračių stovėjimo vietas, ypač šalia paslaugas teikiančių institucijų. Puiki planavimo priemonė – nemotorizuotų transporto priemonių ir (arba) dviračių eismo, pėsčiųjų takų teminiai planai. Pėsčiųjų rajonai ir aukštos kokybės viešosios erdvės didina miesto centro patrauklumą ir skatina šios vietovės verslo gyvybingumą.

Skatinkite daugiau naudotis viešuoju transportu

Viešojo transporto jungtys, maršrutai ir tvarkaraščiai turi būti lengvai prieinami internetu. Ilgalaikiai kompleksiniai miesto transporto planai, skirti vietos ar regiono viešajam transportui, padės derinti įvairias eismo formas. Siekiant užtikrinti sklandų persėdimą iš vienos transporto priemonės į kitą, patartina sujungti autobusų ir geležinkelio paslaugas. Silpniausių geležinkelio linijų ir kelių tinklo analizė taip pat labai pagelbėtų planuojant. Visa tai įvertins ir turistai.


Žiūrėkite ir kitas planavimo kategorijas, skirtas klimato kaitai švelninti ir prie jos prisitaikyti:

» Vietos klimatas ir būsimo klimato scenarijai
» Kompaktiška ir įvairi urbanistinė struktūra
» Taupus energijos vartojimas
» Patogi ir sveika aplinka
» Visuomenės ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimas
» Strateginis planavimas
» Sąnaudos