Strateginis planavimas atsako į būsimus poreikius ir padeda rasti sprendimą būsimiems konfliktams išvengti.


Strateginis planavimas – būsimos pozityvios plėtotės įrankis

Strateginio planavimo tikslas – sudaryti galimybes būsimai pozityviai regiono plėtotei. Kai iškelti svarbiausi klausimai  regionui ir (arba) vietovei, strateginis planavimas gali padėti atsakyti į būsimus poreikius, prognozuoti galimus įvairių interesų (politinių, ekonominių, finansinių, aplinkosauginių ir pan.) konfliktus ir rasti sprendimą būsimiems konfliktams išvengti.

Klimato kaita – didžiausią nerimą keliantis klausimas, kurį privalu įtraukti į strateginį planavimą. Strateginis planavimas turėtų būti vykdomas gana plačiu mastu, nes suteiktų galimybę susidaryti visaapimantį požiūrį. Svarbiausias strateginio planavimo aspektas yra bendras vietovės funkcionalumas ateityje, kai atsižvelgiama į visus ateityje iškilsiančius aplinkos, ekonominius ir socialinius poreikius.

Nustatykite ir plėtokite kryptį, kuria bus naudojama vietovės žemė

Strateginiai planai kuriami įvairiais lygmenimis: savivaldos, savivaldybių bendradarbiavimo ar apskrities lygmeniu. Teminiai strateginiai planai – dar viena puiki priemonė tam tikroje vietovėje skatinti galimybes vystyti tam tikrą veiklą (pvz., turizmą) ir susieti įvairias regiono vietoves.

Strateginis planavimas turėtų skatinti ir įvairių suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą, o bendradarbiavimas plėtojamas, kai pripažįstami suinteresuotųjų šalių motyvai ir paisoma skirtingų požiūrių.

Strateginis planavimas suburia draugėn įvairius dalyvius, nors ne visi jie tiesiogiai dalyvauja planuojant savivaldos (ar apskrities) lygmeniu. Strateginis planavimas gali būti teminis (pvz., energijos ar judrumo). Strateginis planavimas – tai pasirinktos patvirtintos krypties plėtojimas.

Strateginiai planai įgyvendinami per regioninius, bendruosius ir detaliuosius planus. Dažniausiai strateginiai planai nėra teisiškai įpareigojantis dokumentas, todėl ypač svarbų vaidmenį atlieka parengtos strategijos įgyvendinimo stebėsena. Priimant strategijai prieštaraujančius sprendimus, galima greitai netekti naudos ir galimybių, pasiekiamų įgyvendinant strateginį planą.

Žiūrėkite ir kitas planavimo kategorijas, skirtas klimato kaitai švelninti ir prie jos prisitaikyti:

» Vietos klimatas ir būsimo klimato scenarijai
» Kompaktiška ir įvairi urbanistinė struktūra
» Tvarus transportas
» Taupus energijos vartojimas
» Patogi ir sveika aplinka
» Visuomenės ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimas
» Sąnaudos