Sukurta aplinka turėtų būti projektuojama taip, kad ji būtų patogi ir sveika. Vietoves projektuokite taip, kad jos būtų ekologiškai tvarios.


Išsaugokite vietos ekologinę įvairovę net ir besikeičiančio klimato sąlygomis

 Planuojant miestus, derėtų pradėti nuo žaliųjų zonų ir parkų kūrimo. Norint sukurti sveiką ir įvairią miesto ekosistemos tinklą, esamas urbanistinių struktūrų žaliąsias zonas derėtų saugoti ir, esant galimybei, plėtoti. Miestų miškai – tai švaraus ir vėsaus oro koridoriai, apsaugantys nuo smarkių vėjų. Miestuose esantys miškai, parkai ir žalieji stogai sukuria patogias erdves ir apsaugo miestus nuo potvynių.

Kintančio klimato sąlygomis gali keistis ir įvairių gyvūnų rūšių mitybos vietos. Siekiant, kad gyvūnai prisitaikytų prie naujos aplinkos, būtina išlaikyti ar kurti ekologinius koridorius, kuriais jie migruoja ir pasklinda po naujas ir jiems tinkamesnes vietoves. Dabartines ekologines paslaugas reikia užtikrinti ir būsimoms kartoms.

Skatinkite sprendimus, kurie sudarytų sąlygas kurti žaliąsias poilsio ir laisvalaikio zonas

Sodams nuomojami žemės sklypai, bendruomenės sodai, sodai ant stogų ir kiti maži šalia miestų esantys žemės ūkiui skirti plotai teikia galimybę sodininkauti ir vietoje auginti maistui skirtus produktus. Kai vasarnamiai ar sodai yra šalia viešojo transporto tinklų, mažėja būtinybė papildomai keliauti. Sodams nuomojami žemės sklypai dažniausiai naudojami laisvalaikiu, todėl ten reikalinga paprastesnė centralizuota infrastruktūra nei gyvenamųjų namų rajonuose. Tačiau neatsispyrus atkakliam spaudimui keisti šių vietovių paskirtį ir jas pritaikyti gyvenamųjų namų statybai, prireiks sudėtingesnės infrastruktūros ir paslaugų, dėl to erdvinė struktūra bus suskaidyta.

Patogioje ir sveikoje aplinkoje visada yra poilsio zonos. Todėl derėtų išsaugoti miškus, kultūrinius ir istorinius kraštovaizdžius. Žaliosios zonos, parkai ir panašūs objektai teikia naudos ne tik gyventojams, bet gali prisidėti ir prie turizmo plėtotės.

Žiūrėkite ir kitas planavimo kategorijas, skirtas klimato kaitai švelninti ir prie jos prisitaikyti:

» Vietos klimatas ir būsimo klimato scenarijai
» Kompaktiška ir įvairi urbanistinė struktūra
» Tvarus transportas
» Taupus energijos vartojimas
» Visuomenės ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimas
» Strateginis planavimas
» Sąnaudos