Skatinkite kompaktišką ir įvairią urbanistinę struktūrą. Žemę derėtų naudoti tausiai.

Siekite ir skatinkite žemę naudoti tausiai

Dabartinės struktūros analizė padės nustatyti kompaktiškos urbanistinės ir erdvinės struktūros galimybes. Išsami dabartinės žemės paskirties ir būsimų poreikių analizė taip pat gali generuoti pažangias idėjas ir inovacijas. Ypatingą dėmesį skirkite esamos vietovės padėčiai, pastatų tipams ir dabartiniam žemės naudojimo efektyvumui. Kelius ir kitą infrastruktūrą taip pat derėtų planuoti atsižvelgiant į būsimas klimato sąlygas (purvo nuošliaužas, liūtis, šalnas ir pan.).

Nustatykite papildomai statybai skirtas vietas

Pirmenybę teikite vietoms, kuriose yra galimybių papildomai statyti jau esamoje urbanistinėje struktūroje, taip pat rajonams, kuriuose yra išplėtotos viešojo transporto jungtys ir (arba) infrastruktūra. Be to, urbanizuotoje struktūroje esančios apleistos ir nenaudojamos miesto teritorijos teikia unikalias galimybes pakartotinai plėtrai. Derėtų atsižvelgti ir į regioninius apsektus, nes tarpsavivaldybinis planavimas teikia galimybę veiksmingai išnaudoti regionus, o tai pasiekiama per tarpsavivaldybinius strateginius planus.

Derinkite funkcijas

Laikui bėgant statinių ir vietovės paskirtis turėtų būti paprastai pritaikoma atsižvelgiant į pokyčius, kad gyventojai ir aplinka taip pat paprastai prie jų prisitaikytų. Vietovių paskirtis gali būti daugialypė, kad žmonės turėtų galimybę dirbti, gyventi ir laisvalaikį leisti toje pačioje vietoje. Tai sudaro sąlygas bendrauti toje pačioje erdvėje esančioms įvairioms žmonių grupėms, ir šią erdvę, kuria įvairios žmonių grupės naudojasi dieną ir (arba) naktį, veiksmingiau išnaudoti. Be to, esama infrastruktūra turėtų būti naudojama ištisus metus, net jei ir šiek tiek skirtingais tikslais. Nuolat naudojama daugialypės paskirties infrastruktūra gali mažinti priežiūros sąnaudas. Tam tikrais metų laikais, savaitgaliais ar tam tikromis dienos ir (arba) nakties valandomis nenaudojamas vietas ir erdves galima būtų pritaikyti kitai paskirčiai ir panaudoti nedidelio masto ekonomikos plėtrai skatinti.

Be to, tuose pačiuose gyvenamuosiuose rajonuose turėtų būti įvairaus tipo pastatai (daugiabučiai, individualūs gyvenamieji namai ir blokuoti gyvenamieji namai) ir pagrindinės parduotuvės bei paslaugas teikiančios institucijos (mokyklos, vaikų darželiai, parduotuvės ir sveikatos priežiūros institucijos). Tai mažins būtinybę keliauti. Pirmenybę teikite statyboms prie veikiančių viešojo transporto koridorių ir viešojo transporto, ypač geležinkelio, stočių. Minimalus reikalavimas - kad paslaugas teikiančios institucijos ir darbo vietos būtų lengvai pasiekiamos viešuoju transportu, tačiau idealu, kad jos būtų pasiekiamos pėsčiomis ar dviračiu. Netankiai apgyvendintuose rajonuose veiksmingas sprendimas ir (arba) pasirinkimas naudotis transportu yra dalijimasis vienu automobiliu.


Užtikrinkite viešojo transporto, pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros gyvybingumą.

Galimybę statyti už esamos struktūros ribų derėtų svarstyti ypač atsakingai. Jei tokios statybos tampa tendencija, ateityje sąnaudos gali ypač išaugti, nes nei viešųjų, nei privačiųjų paslaugų vieta nėra optimali logistiniu požiūriu. Nenašūs tinklai yra brangu statyti ir išlaikyti. Be to, esamą išsklaidytą struktūrą sunku remontuoti, o vėliau padaryti ją kompaktiškesnę. Derėtų gerai išplėtoti pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūrą. Miesto centre turėtų būti pėsčiųjų erdvė. Dėl to miesto centras taps patrauklesnis ir bus naudingas vietos ekonomikai.

Žiūrėkite ir kitas planavimo kategorijas, skirtas klimato kaitai švelninti ir prie jos prisitaikyti:

» Vietos klimatas ir būsimo klimato scenarijai
» Tvarus transportas
» Taupus energijos vartojimas
» Patogi ir sveika aplinka
» Visuomenės ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimas
» Strateginis planavimas
» Sąnaudos